Rozmiar czcionek:
Ostatnia aktualizacja strony: 2012-04-20 08:05:21

Opłaty

Poz. Tytuł opłaty Wysokość opłaty
   WNIOSKI:  
1. wnioski o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej 40 PLN
2. wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu 40 PLN
3. wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim 40 PLN
4. wniosek o zmianę wyroku orzekającego rozwód/separację w zakresie władzy rodzicielskiej 100 PLN
5. wniosek o zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa 100 PLN
6. wniosek o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 100 PLN
7. wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi USC dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa 100 PLN
8. wniosek o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej 40 PLN
9. wniosek o rozwiązanie przysposobienia 200 PLN
   POZWY:  
10. pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej 200 PLN
11. pozew o zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa 200 PLN
12. pozew o uchylenie / obniżenie alimentów 5 % wartości przedmiotu sporu
  BEZ OPŁAT:  
13. pozew o ustalenie ojcostwa / macierzyństwa
bez opłat
14. pozew o alimenty bez opłat
15. wniosek o przysposobienie
bez opłat
16. wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka
bez opłat
17. wniosek o nadanie dziecku nazwiska bez opłat
18. wniosek o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką bez opłat
19. wnioski, zażalenia i apelacje w postępowaniu w sprawach nieletnich
bez opłat
20. wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniego/dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej bez opłat
21. pisma składane sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy lub nałożonego przez sąd bez opłat

Dla opłat od wniosków i pozwów:
 NBP o/o Katowice 81 1010 1212 3065 0622 3100 0000

Na zaliczki:
Bank Handlowy  04 1030 1508 0000 0008 16271002

 

Udostępniający: Magdalena Matyja | Wytwarzający/Odpowiadający: Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Czas udostępnienia: 2012-04-20 08:05:21 | Czas wytworzenia: 2011-02-24 09:15:55
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-29 o godzinie 14:07:59
Ilość wizyt na tej stronie: 18974      Mechanizm BIP: IntraCOM.pl
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
ul. 1-go Maja 19
41-200 Sosnowiec
NIP 644-22-85-149