Grafika : drukuj / nie drukuj
http://www.sosnowiec.sr.gov.pl/zialalnosc/kuratorzykarne3.html
Ostatnia aktualizacja strony: 2015-11-12 09:03:46

III ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ  WYKONUJĄCY ORZECZENIA W SPRAWACH KARNYCH

SOSNOWIEC, ul. Kaliska 7

S E K R E T A R I A T – pokój nr 117 ( III piętro )

Dni i godziny urzędowania

poniedziałek

7.30 – 15.30

wtorek - piątek

7.30 – 15.30

Telefon

32 296-19-17

Fax

32 296-19-17

e-mail

3zkss [at] sosnowiec.sr.gov.pl

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

S O S N O W I E C

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

-zawodowi kuratorzy sądowi, którzy pełnią swoje czynności zawodowo,

-społeczni kuratorzy sądowi, którzy pełnią swoje czynności społecznie.

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych.

Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

 

 

Do obowiązków sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności m.in.:

 

 • sprawowanie dozorów w stosunku do skazanego lub sprawcy,
 • kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na niego obowiązków,
 • składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania postanowienia o warunkowym
  zwolnieniu,
 • składanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego,
 • składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru,
 • składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę w wykonaniu kary lub o odwołanie odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary,
 • składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia,
 • składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, oraz o wykonanie kary
  zastępczej,
 • składanie wniosków dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności,
 • udzielanie pomocy postpenitencjarnej,
 • przeprowadzanie na żądanie uprawnionych organów postępowania wykonawczego wywiadów środowiskowych,


Tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin określa art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U.1997 nr90 poz.557) oraz Rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. ws. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(Dz.U.2012.49)

 

KIEROWNIK ZESPOŁU

Kierownik Zespołu

mgr Agnieszka Gawor

Telefon

 

e-mail

32 296-19-16

 

a.gawor [at] sosnowiec.sr.gov.pl

Dni i godziny przyjęć interesantów

poniedziałek, 

 wtorek, czwartek

8.30 – 15.00

Pokój nr

116 (III piętro - wejście przez sekretariat)

W y k a z    u l i c :

Goszczyńskiego, Ujejskiego, Wybickiego.

                                                                           POZOSTAŁA   SŁUŻBA  KURATORSKA

Kurator zawodowy - mgr Piotr Adamczyk

Dni i godziny przyjęć interesantów

wtorek, piątek

8.30 -15.00

Pokój nr

115 (III piętro)

Telefon

 

e-mail

32 296-19-18

 

p.adamczyk [at] sosnowiec.sr.gov.pl

W y k a z     u l i c :

 Astrów, Baczyńskiego, Bławatków, Brata Alberta, Bratków, Bryniczna, Burgiela, Chabrów, Chmielna, Daleka, Dziewicza, Grabowa, Irysów, Jastrzębia, Jesionowa, Kapliczna, Kierocińskiej, Kol. Pekin, Konwalii, Kordonowa, Kotlarska, Kresowa, Leszno,  Moniuszki, Objazd, Obr. Poczty Gdańskiej, Odrodzenia, Okólna, Ordonówny,  Pawia, Piłsudskiego (od nr 25 nieparzyste), Piłsudskiego (od nr 32 parzyste), Płocka, Podjazdowa, Powstańców Śląskich, Promyka, Przygraniczna, Saturnowska, Składowa, Słoneczna, Słowiańska, Smolna, Stalowa, Stara, Stawowa, Studzienna, Swobodna, Szosowa, Tulipanów, Wiązowa, Władysława, Wysoka.

Kurator zawodowy - mgr Joanna Hardek

Dni i godziny przyjęć interesantów

wtorek, czwartek

8.30 -15.00

Pokój nr

114 (III piętro)

Telefon

 

e-mail

32 296-19-14

 

j.hardek [at] sosnowiec.sr.gov.pl

W y k a z    u l i c :

Bohaterów Getta, Dziubińskiego, Frankiewicza, Grottgera, Jarosza, Jędryszki, Kocjana, Konopnickiej, Kossaka, Krasińskiego, Kumora, Malczewskiego, Malewicza, Matejki, Nogi, Nowakowskiego, Okrzei, Pańczyka, Plac Kościuszki, Potasińskiego, Północna, Prusa, Robotnicza, Rodakowskiego, Skautów, Słowackiego, Sołtysika, Staszica, Stoksika, Szewczyka, Szreniawskiego, Wapienna, Wieczorka, Wincentego Pola, Wita Stwosza, Witkiewicza, Wyspiańskiego, Zuzanny.

 

Kurator zawodowy - mgr Ewelina Kapral

Dni i godziny przyjęć interesantów

środa, piątek

8.30 -15.00

Pokój nr

114 (III piętro)

Telefon

 

e-mail

32 296-19-14

 

e.kapral [at] sosnowiec.sr.gov.pl

W y k a z     u l i c :

 Bema, Będzińska, Bracka, Chemiczna, Ciepła, Floriańska, Grochowa, Hutnicza, Kolibrów, Kopernika, Majowa, Nowopogońska, Orla, Owsiana, Piotrkowska, Poprzeczna, Pszenna, Rybna, Rysia, Rzeczna, Spółdzielcza, Szpaków, Ściegiennego, Śnieżna, Wielka, Wodna, Zacisze, Zamknięta, Żółta, Żytnia,    

Kurator zawodowy - mgr  Małgorzata Dąbrowska

Dni i godziny przyjęć interesantów

środa, piątek

8.30 -15.00

Pokój nr

114 (III piętro)

Telefon

 

e-mail

32 296-19-13

 

m.nouigui [at] sosnowiec.sr.gov.pl

W y k a z   u l i c :

 3-go Maja, Chłodna, Kiepury, Kilińskiego, Małachowskiego, Urbanowicz, Warneńczyka, Warszawska.

Starszy kurator zawodowy - mgr  Klaudia Paździor

Dni i godziny przyjęć interesantów

środa, piątek

8.30 -15.00

Pokój nr

115 (III piętro)

Telefon

 

e-mail

32 296-19-15

 

k.pazdzior [at] sosnowiec.sr.gov.pl

W y k a z    u l i c :

Cicha, Grota-Roweckiego, Lotników, Łączna, Mariacka, Al.Mireckiego, Narcyzów, Niewielka, Niepodległości, Nowopogońska, Patriotów, Piaskowa, Piwnika Ponurego, Przechodnia, Pułaskiego, Reymonta, Sportowa, Strażacka, Szczęścińska, Średnia, Wierzbowa, Zakątek, Żeromskiego.

Kurator specjalista - mgr  Irena Skorupka

Dni i godziny przyjęć interesantów

 poniedziałek, środa

8.30 -15.00

Pokój nr

114 (III piętro)

Telefon

 

e-mail

32 296-19-14

 

i.skorupka [at] sosnowiec.sr.gov.pl

W y k a z     u l i c :

 Dekerta, Głowackiego,Modrzejowska, Szklarniana, Targowa, Wyszyńskiego.

Kurator zawodowy - mgr Rafał Skręt

Dni i godziny przyjęć interesantów

wtorek, czwartek

8.30 -15.00

Pokój nr

115 (III piętro)

Telefon

 

e-mail

32 296-19-18

 

r.skret [at] sosnowiec.sr.gov.pl

W y k a z    u l i c :

Ciasna, Czysta, Dęblińska, Kierocińskiej, Kołłątaja, Krzywa, Mierosławskiego, Mościckiego, Piłsudskiego (do nr 24 parzyste), Piłsudskiego (do nr 7 nieparzyste), Prosta, Przejazd, Przejazd, Regulacyjna, Sadowa, Sienkiewicza, Sobieskiego, Teatralna, Towarowa, Wspólna, Żurawia..

Kurator zawodowy - mgr  Monika Socha

Dni i godziny przyjęć interesantów

wtorek, czwartek

8.30 -15.00

Pokój nr

114 (III piętro)

Telefon

 

e-mail

32 296-19-13

 

m.socha [at] sosnowiec.sr.gov.pl

W y k a z      u l i c :

Czarna, Franciszkańska,Harcerska, Kaliska, Królowej Jadwigi, Legionów, Narutowicza, Przyjaciół Żołnierza, Sielecka, Struga, Szkolna, Wawel, Wesoła, Witosa, Zamkowa.

Kurator zawodowy - mgr  Beata Stojek

Dni i godziny przyjęć interesantów

 poniedziałek, środa

8.30 -15.00

Pokój nr

115 (III piętro)

Telefon

 

e-mail

32 296-19-18

 

b.stojek [at] sosnowiec.sr.gov.pl

W y k a z    u l i c :

Borowa, Bydgoska, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, Dąbrowszczaków, Działkowa, Gęsia, Gospodarcza, Gromadzka, Hallera, Jabłoniowa, Jesienna, Kacza, Kmieca, Krótka, Krucza, Legnicka, Ludowa, Małobądzka, Metalowców, Na Mazurkach, Opolska, Plac Medyków, Plonów, Poleśna, Polna, Poznańska, Ptasia, Rolnicza, Rudna, Rzemieślnicza, Sienna, Skibowa, Skośna, Społeczna, Szczygła, Torfowa, Toruńska, Włościańska, Zamenhofa.

 

Kurator zawodowy - mgr  Marzena Strzelec

Dni i godziny przyjęć interesantów

wtorek, czwartek

8.30 -15.00

Pokój nr

114 (III piętro)

Telefon

 

e-mail

32 296-19-13

 

m.strzelec [at] sosnowiec.sr.gov.pl

W y k a z    u l i c :

Chopina, Jesienna, Letnia, Lisia, Lwowska, M. Skłodowska-Curie, Przelotowa, Pusta, Radosna, Staropogońska, Sucha, Szeroki Łan, Twarda, Widok, Wiosenna, Zbaraska.Zimowa,

Sąd Rejonowy w Sosnowcu
ul. 1-go Maja 19
41-200 Sosnowiec

 tel. (032) 296-62-52