Rozmiar czcionek:
Ostatnia aktualizacja strony: 2015-10-15 19:41:51

 

 

II  W Y D Z I A Ł     C Y W I L N Y
SOSNOWIEC,   ul. Kaliska 7

Przewodniczący Wydziału

SSR Alina Lach

Kierownik Sekretariatu

Wioleta Grabowska

S E K R E T A R I A T   –  pokój nr 62  ( I piętro )

Dni i godziny urzędowania

Poniedziałek

7.30 – 18.00

Wtorek - piątek

7.30 – 15.30

Telefon

[32] 296-18-62

Fax

[32] 296-18-61

e-mail

wydzial2cywilny [at] sosnowiec.sr.gov.pl

PRZEWODNICZĄCY   WYDZIAŁU   –  DNI  I GODZINY  PRZYJĘĆ  INTERESANTÓW

Dni i godziny przyjęć interesantów

Wtorek

10.00 – 12.00

Pokój nr

62 ( I piętro )

WYKAZ SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH:

1. Lach Alina

2. Machura – Gałecka Marzena

3. Liberska Anna

4. Liduk Tomasz

5. Nowak - Fras Beata

 WŁAŚCIWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚĆ     TERYTORIALNA

S o s n o w i e c

- miejsce zamieszkania strony pozwanej

WŁAŚCIWOŚĆ     RZECZOWA

Sprawy m.in. rozpoznawane w Wydziale II  Cywilnym (nieprocesowym):

stwierdzenie nabycia spadku; dział spadku; podział majątku dorobkowego;   stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie (zasiedzenie samochodu); sprostowanie aktu  stanu cywilnego; ustanowienie drogi koniecznej; zniesienie współwłasności; rozgraniczenie; uznanie za zmarłego; stwierdzenie zgonu; ustanowienie zarządcy nieruchomości; sprawy dotyczące zarządu rzeczą wspólną; otwarcie testamentu; ustalenie treści testamentu ustnego; wyjawienie majątku spadkowego; zabezpieczenie spadku; spis inwentarza masy spadkowej; ustanowienie kuratora spadku; ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej; ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej /podział do użytkowania/; rozstrzygnięcie w sprawie dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej; o przyznanie kompensaty

ZŁOŻENIE WNIOSKU - OPŁATY -  KONTO

Każdy wniosek należy złożyć w tylu egzemplarzach ile osób będzie brało udział w sprawie.

Wpis uiszcza się w znakach sądowych w kasie Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 w godz. 8.00 -13.30 lub przy ul. 1-go Maja 19  w godz.10.00 -15.00.

Opłatę można uiścić także dokonując wpłaty na konto bankowe:

Sąd Rejonowy  w Sosnowcu  NBP O/Katowice
81 1010 1212 3065 – 0622 3100 0000

Udostępniający: Magdalena Matyja | Wytwarzający/Odpowiadający: Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Czas udostępnienia: 2015-10-15 19:41:51 | Czas wytworzenia: 2011-02-24 09:47:44
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-29 o godzinie 14:07:59
Ilość wizyt na tej stronie: 30685      Mechanizm BIP: IntraCOM.pl
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
ul. 1-go Maja 19
41-200 Sosnowiec
NIP 644-22-85-149