Rozmiar czcionek:
Ostatnia aktualizacja strony: 2015-02-09 17:04:48

     RZ 28/13
                                           

                                                O G Ł O S Z E N I E

                           Sąd Rejonowy w Sosnowcu informuje, iż z dniem 1 lipca 2013r. na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2013r. poz.227) zlikwidowane zostały:
Wydział VII Karny oraz XI Karny Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Sprawy, które wpłynęły do Wydziału VII Karnego i XI Karnego Sądu Rejonowego w Sosnowcu do dnia 30 czerwca 2013r., zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 28 czerwca 2013r. zostały przekazane do dalszego rozpoznania odpowiednio:
• z VII Wydziału Karnego do III Wydziału Karnego z siedzibą w budynku przy ul. 1-go Maja 19 ;
• z XI Wydziału Karnego do IX Wydziału Karnego z siedzibą w budynku przy ul. Kaliskiej 7;


                                                                                   - na oryginale właściwe podpisy -


 

III  W Y D Z I A Ł   K A R N Y

SOSNOWIEC, ul. 1-go MAJA 19

Przewodniczący Wydziału

SSR Jadwiga Sochańska - Buchacz

Kierownik Sekretariatu

Marzanna Leks

S E K R E T A R I A T – pokój nr  42( I piętro )

Dni i godziny urzędowania

Poniedziałek

7.30 – 18.00

Wtorek - piątek

7.30 – 15.30

Telefon

[32] 296-62-42

Fax

[32] 296-62-10

e-mail

wydzial3karny [at] sosnowiec.sr.gov.pl

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Dni i godziny przyjęć interesantów

Środa

11.00 – 13.00

Pokój nr

44 ( I piętro )

WYKAZ SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH:

1. Sochańska - Buchacz Jadwiga 

2. Zięba Beata

3. Hencel - Święczkowska  Małgorzata

4. Grocholski Robert

5. Ziarnik-Kotania Elżbieta

6. Głogowski Piotr

7. Gulczyńska Emilia

           

 WŁAŚCIWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

S o s n o w i e c

obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Sosnowiec – Południe w Sosnowcu

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.

Udostępniający: Magdalena Matyja | Wytwarzający/Odpowiadający: Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Czas udostępnienia: 2015-02-09 17:04:48 | Czas wytworzenia: 2011-02-24 09:14:00
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-29 o godzinie 14:07:59
Ilość wizyt na tej stronie: 18249      Mechanizm BIP: IntraCOM.pl
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
ul. 1-go Maja 19
41-200 Sosnowiec
NIP 644-22-85-149