Rozmiar czcionek:
Ostatnia aktualizacja strony: 2015-09-07 10:51:49

V  WYDZIAŁ   PRACY   I   UBEZPIECZEŃ   SPOŁECZNYCH  

SOSNOWIEC,   ul. Kaliska 7

Przewodniczący Wydziału

SSR Elżbieta Madej - Bulska

Kierownik Sekretariatu

Irena  Bandyk

S E K R E T A R I A T   –  pokój nr 140  (III piętro)

Dni i godziny urzędowania

Poniedziałek

7.30 – 18.00

Wtorek - piątek

7.30 – 15.30

Telefon

[32] 296-19-40

Fax

[32] 296-19-40

e-mail

wydzial5pracy [at] sosnowiec.sr.gov.pl

PRZEWODNICZĄCY   WYDZIAŁU   –  DNI  I GODZINY  PRZYJĘĆ  INTERESANTÓW

Dni i godziny przyjęć interesantów

Czwartek

10.00 – 12.00

Pokój nr

132 ( III piętro )

WYKAZ SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH:

1. Madej- Bulska Elżbieta

2. Siemińska – Sielska Agnieszka

3. Miś Anna

           

WŁAŚCIWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚĆ     TERYTORIALNA

Z zakresu prawa pracy

Sosnowiec

Z zakresu ubezpieczeń społecznych

Będzin, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec

„ Art.461§1 kpc - Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego , bądź przez sąd , w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.”


„Art.461§ 2 kpc – W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba, że przepis odrębny stanowi inaczej.”

WŁAŚCIWOŚĆ     RZECZOWA

Z zakresu prawa pracy m.in. :

 

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia
 • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • dot. kar porządkowych i świadectwa pracy i roszczenia z tym związane,
 • o wynagrodzenie i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 • o odprawę rentową, emerytalną,
 • o nagrodę jubileuszową,
 • o odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z mobbingiem
 • o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów
 • o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • o świadczenia dochodzone od zakładu pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (np. o rentę wyrównawczą).

 

 

Z zakresu ubezpieczeń społecznych m.in.:

 

 • o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego, 
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy  o świadczenie rehabilitacyjne,  
 • o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

 

Udostępniający: Magdalena Matyja | Wytwarzający/Odpowiadający: Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Czas udostępnienia: 2015-09-07 10:51:49 | Czas wytworzenia: 2011-02-24 09:17:26
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-29 o godzinie 14:07:59
Ilość wizyt na tej stronie: 19656      Mechanizm BIP: IntraCOM.pl
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
ul. 1-go Maja 19
41-200 Sosnowiec
NIP 644-22-85-149