Rozmiar czcionek:
Ostatnia aktualizacja strony: 2015-02-09 17:03:56

X    W Y D Z I A Ł    W Y K O N Y W A N I A    O R Z E C Z E Ń   

SOSNOWIEC,   ul.  1-go MAJA  19

Przewodniczący  Wydziału

SSR Paweł Mendewski

Kierownik Sekretariatu

Olga Bryła

S E K R E T A R I A T   –  pokój nr  23  (parter)

Dni i godziny urzędowania

Poniedziałek

7.30 – 18.00

Wtorek - piątek

7.30 – 15.30

Telefon

[32] 296-62-04 , [32] 296-62-50

Fax

[32] 296-62-04

e-mail

wydzial10wykonywania.orzeczen [at] sosnowiec.sr.gov.pl

PRZEWODNICZĄCY  WYDZIAŁU –  DNI  I GODZINY  PRZYJĘĆ  INTERESANTÓW

Dni i godziny przyjęć interesantów

Wtorek

12.00 – 14.00

Pokój nr

23 (parter)

WYKAZ SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH

1. Mendewski Paweł
2. Małachowska Marta

3. Gulczyńska Emilia

4. Waldowska-Wiernek Małgorzata

 

WŁAŚCIWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚĆ     TERYTORIALNA

S o s n o w i e c

WŁAŚCIWOŚĆ     RZECZOWA

Wydział Wykonywania Orzeczeń prowadzi postępowanie w zakresie wykonania prawomocnych orzeczeń wydawanych przez następujące wydziały tutejszego Sądu:

 • Wydział Cywilny
 • Wydziały Karne
 • Wydział Gospodarczy
 • Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Wydział Cywilny (nieprocesowy)
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Wykonywania Orzeczeń prowadzi postępowanie wykonawcze oraz windykację należności w zakresie:

 • windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach karnych o przestępstwa,
 • windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach o wykroczenie,
 • windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych, nieletnich,  pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • wykonania orzeczeń w sprawach o wykroczenia,
 • wykonania orzeczeń w przedmiocie kary pozbawienia wolności
 • wykonania orzeczeń w przedmiocie kary zastępczej pozbawienia wolności

KONTO    BANKOWE

Wszelkich opłat oraz uiszczenia grzywien i należności sądowych można dokonywać w Kasie Sądu lub na rachunek bankowy:

Numer rachunku
NBP Oddział Okręgowy Katowice
81101012123065062231000000

Udostępniający: Magdalena Matyja | Wytwarzający/Odpowiadający: Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Czas udostępnienia: 2015-02-09 17:03:56 | Czas wytworzenia: 2011-02-24 09:21:12
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-29 o godzinie 14:07:59
Ilość wizyt na tej stronie: 9900      Mechanizm BIP: IntraCOM.pl
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
ul. 1-go Maja 19
41-200 Sosnowiec
NIP 644-22-85-149