Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 34 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-11-22

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 3692/16

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale II Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 3692/16, z wniosku Bolesława Mucha toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Bronowej 54, stanowiącej działkę numer 906 , obręb 0012 Sosnowiec, o powierzchni 1238 m2 oraz działkę numer 807, obręb 0012 Sosnowiec, o powierzchni 1310 m2 nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 3692/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-11-22

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 720/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt II Ns 720/17 z wniosku Gminy Sosnowiec - Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Szczepanie Grabowskim, synu Stefana i Heleny, zmarłym 20 listopada 2015 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu, którego ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 720/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-11-16

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 720/17

W sprawie II Ns 720/17 z wniosku Gmina Sosnowiec - Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu z udziałem Tomasza Grabowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Grabowskim. Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie Wojciecha Hibnera do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Tomasza Grabowskiego, syna Józefa i Barbary nieznanego z miejsca pobytu.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 720/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-11-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 752/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 752/17 z wniosku Alior Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Arturze Moś, synu Mirosława i Elżbiety, zmarłym dnia 27 czerwca 2015 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 752/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-11-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1079/17

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt II Ns 1079/17 z wniosku Moniki Górskiej w dniu 19.07.2017 r. wydał postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Mirosławie Kwas (PESEL: 71120313996), zmarłym w dniu 24.11.1998 r. w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1079/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-11-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 4196/16

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt II Ns 4196/16 z wniosku małoletniej Natalii Szczepaniak i małoletniej Emilii Szczepaniak reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego Mariolę Szczepaniak w dniu 19 lipca 2017 roku wydał postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Dariuszu Ćwikła (PESEL: 66101201799), zmarłym dnia 14 listopada 2012 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 4196/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-11-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 256/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt II Ns 256/17 z wniosku Gminy Sosnowiec - Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Lucynie Kot, córce Władysława i Ludwiki, zmarłej 22.03.2015 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu, której ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 256/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-11-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 897/17

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 27 kwietnia 2017r. został złożony przez Małgorzatę Beatę Stępniewską działającą w imieniu całkowicie ubezwłasnowolnionej Irminy Aleksandry Florek wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Eugeniusza Stanisława Florek (PESEL: 29091502099), syna Ryszarda i Luby, ur. 15 września 1929r., zm. 01 marca 2017r. w Sosnowcu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 897/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-11-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1748/16

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 1748/16 z wniosku Natalii Knysiak toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Sztuka, synu Franciszka i Julianny, zmarłym 19 kwietnia 1984 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec oraz po Helenie Sztuka zd. Pęczek, córce Franciszka i Marianny, zmarłej 26 czerwca 2015 roku w Sosnowcu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1748/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-11-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1022/17

Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu zarządził w sprawie sygn. akt II Ns 1022/17 dla nieznanego z miejsca pobytu Roberta Henryka Szewczyka, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Gen. Stefana Grota – Roweckiego 17/19, ustanowić kuratora procesowego w osobie Wojciecha Hibnera, pracownika Sądu Rejonowego w Sosnowcu celem reprezentowania interesów.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1022/17

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:14
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
Liczba odwiedzin: 8256