Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 36 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-20

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I1 Ns 28/17

Sąd Rejonowy w Sosnowcu jako przechowawca depozytu złożonego przez Opus Development Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 04 września 2017 r. sygn. akt I1 Ns 28/17 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 720,35 jeden tysiąc siedemset dwadzieścia złotych i trzydzieści pięć groszy)

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I1 Ns 28/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-20

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2210/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 2210/17 z wniosku Skarb Państwa – Prezydenta Miasta Sosnowca wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Ignacego Mościckiego, stanowiącej działkę nr 1242, obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 882 m2, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2210/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-20

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 187/18

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że 02 marca 2018 roku został złożony przez Katarzynę Rajfura i Kamila Rajfura wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Ryszarda Lechosława Rajfura, syna Zdzisława i Genowefy, zm. 21 września 2017 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec, numer PESEL 55011021595.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 187/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-20

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 224/17

Ogłoszenie w sprawie II Ns 224/17 z wniosku Leokadii Gubas z udziałem Elżbiety Kaim, Teresy Grzybowskiej, Lidii Rozlach, Michała Rozlacha, Katarzyny Radomskiej, małol. Kamila Radomskiego, Bartłomieja Grzybowskiego, Anny Kaim, Pawła Kaima o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Piętce.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 224/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-17

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2697/16

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 2697/16 z wniosku Anny Gierok toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Pająku, synu Franciszka i Anny, zmarłym 27.02.2012 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2697/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-06

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 679/17

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie w osobie Wojciecha Hibnera – pracownika Sądu Rejonowego w Sosnowcu celem reprezentowania interesów uczestnika postępowania Marcina Wałach, ostatnio stale zamieszkałego w Ustroniu przy ulicy Kuźniczej 18,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 679/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-06

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 3960/16

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 3960/16 z wniosku Ryszarda Wylon toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku: - po Mariannie Lis zd. Ociepka, córce Jana i Marianny, zmarłej dnia 23 maja 1973 roku w Sosnowcu, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25 d.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 3960/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-04-05

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 140/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 140/17 z wniosku Alicji Prucnal toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Tenderys, synu Jana i Genowefy , zmarłym dnia 28 stycznia 2011 r. w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział i wykazali prawa do spadku,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 140/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-03-21

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1296/17

Ogłoszenie w sprawie II Ns 1296/17 z wniosku Gmina Sosnowiec - Miejski Zakład Zasobów Lokalowych z udziałem Przemysława Urgacza o stwierdzenie nabycia spadku po Witoldzie Urgacz i Teresie Urgacz. Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Kamili Cepielik do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Przemysława Urgacza nieznanego z miejsca pobytu.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1296/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-03-16

więcej: OGŁOSZENIE w sprawei II Ns 621/17

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt II Ns 621/17 z wniosku Dominiki Łuczkiewicz i małoletniego Igora Łuczkiewicza w dniu 03 kwietnia 2017 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jarosławie Krzysztofie Łuczkiewiczu (PESEL: 68072408674), synu Jana i Danuty, ur. 24 lipca 1968 r., zm. dnia 01 września 2014 r. w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec, Aleja Mireckiego 38/25.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawei II Ns 621/17

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:14
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
Liczba odwiedzin: 17772