Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 29 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-09-08

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2479/16

W sprawie II Ns 2479/6 Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu zarządził dla uczestniczki Małgorzaty Masłowskiej, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu przy ul. Wielkiej 13/6, ustanowić kuratora procesowego w osobie Wojciecha Hibnera pracownika Sądu Rejonowego w Sosnowcu celem reprezentowania interesów.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2479/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-09-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 936/17

II Ns 936/17 w sprawie z wniosku Gmina Sosnowiec - Miejski Zakład Zasobów Lokalowych z udziałem Leona Opieczonka, Rafała Opieczonka o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Opieczonek. Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie Aleksandry Krawczyk do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Rafała Opieczonek nieznanego z miejsca pobytu.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 936/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-09-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 936/17

II Ns 936/17 w sprawie z wniosku Gmina Sosnowiec - Miejski Zakład Zasobów Lokalowych z udziałem Leona Opieczonka, Rafała Opieczonka o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Opieczonek. Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie Aleksandry Krawczyk do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Leona Opieczonek nieznanego z miejsca pobytu.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 936/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-09-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2083/15

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt: II Ns 2083/15 z wniosku Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Siniawskiej, córce Ignacego i Genowefy, zmarłej w dniu 17 grudnia 1999 r., której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec, ul. Gen. Stefana Grota - Roweckiego 85/51 oraz po Ryszardzie Siniawskim, synu Wacława i Natalii

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2083/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-09-06

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 911/17

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 09 maja 2017 r. został złożony przez Roberta Twardowskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Szczepana Twardowskiego (PESEL: 43010208154), syna Stanisława i Marianny, ur. 02 stycznia 1943 r., zm. 30 marca 2016 r. w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 94/226.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 911/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-09-06

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1250/17

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 27 czerwca 2017r. został złożony przez przedstawiciela ustawowego małoletniej Amelii Kowal i małoletniej Zofii Kowal wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Arkadiusza Kowal, syna Jerzego i Teresy, zm. 04 marca 2017r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Wykaz inwentarza spadku został zarejestrowany pod sygn. akt II Ns 1250/17.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1250/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-08-28

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 206/17

Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu zarządził dla Jolanty Bożym, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałej w Czeladzi przy ul. Ogrodowej 8B/1, ustanowić kuratora procesowego w osobie Aleksandry Krawczyk pracownika Sądu Rejonowego w Sosnowcu celem reprezentowania interesów

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 206/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-08-24

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1734/15

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 1734/15 z wniosku Gminy Sosnowiec - Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych z siedzibą w Sosnowcu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Halinie Wojtanek, córce Bolesława i Czesławy, zmarłej dnia 10 stycznia 2013 roku w Sosnowcu, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu było miasto Sosnowiec, ul. Jana Dekerta 10/10

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1734/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-08-02

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1106/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt II Ns 1106/17 z wniosku Krystyny Duławy toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Bednarczyk, córce Kazimierza i Kamilli, zmarłej 10.03.2011 roku w Sosnowcu, której ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec oraz po Witoldzie Bednarczyku, synu Jana i Janiny, zmarłym 22.11.2016 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1106/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2017-08-02

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 150/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 150/17 z wniosku Gminy Sosnowiec - Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Bolesławie Chmiel, synu Stanisława i Zenobii, zmarłym 17 września 2015 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu, którego ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 150/17

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:14
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
Liczba odwiedzin: 5697