Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Praca w Sądzie

Jak zostać pracownikiem sądu?

Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu na podstawie art.3b ust.1 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz.1125 z późn.zm) organizuje, w drodze konkursu, nabór kandydatów na staż urzędniczy w sądzie.

Prezes Sądu informuje o ogłoszeniu konkursu przez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej( na stronie internetowej).

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków urzędnika określonych w ustawie jw.

Kto może zostać kandydatem na staż urzędniczy w sądzie?

Na podstawie art. 2 pkt.1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 z późn.zm) kandydatem na staż urzędniczy może zostać osoba spełniająca poniższe warunki:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1494
16-01-28 11:59
Lalik Rajmund
107.88KB

Redakcja strony: Praca w Sądzie

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 10:13:07
 • Aktualizacja publikacji: Lalik Rajmund 2016-02-01 15:03:25
 • Wytworzenie publikacji: Lalik Rajmund 2016-02-01 15:03:23
 • Zatwierdzenie informacji: Lalik Rajmund 2016-02-01 15:03:23
Liczba odwiedzin: 25603