Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2018-12-21

Informacja o dniach wolnych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR R.Z.   5 /18

Prezesa Sądu Rejonowego

w Sosnowcu z dnia 19.01.2018 r.

 

Na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2316 z późn.zm.) oraz art. 130 Kodeksu pracy i Regulaminu Pracy z dnia 18 grudnia 2015 r. nr R.Z. 34/15 obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu –  w uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Sosnowcu ustalam co  następuje:

 

wymiar czasu pracy, obowiązujący pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, w poszczególnych jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych 2018 roku – szczegółowo określony w załączniku nr 1;

 

- dzień 1 czerwca 2018 r. – ustalam dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 9 czerwca 2018 r.

- dzień 2 listopada 2018 r. – ustalam dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 10 listopada 2018 r.

- dzień 24 grudnia 2018 r. – ustalam dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 1 grudnia 2018 r.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                   - na oryginale właściwe podpisy -

Rejestr zmian aktualności Informacja o dniach wolnych w 2018 roku