przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2021-12-22

Informacja o dniach wolnych w 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR R.Z. 45/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 15 grudnia 2020 r. dot. ustalenia wymiaru i organizacji czasu pracy w 2021 roku

Na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 ze zm.) oraz art. 130 Kodeksu pracy
i Regulaminu Pracy z dnia 16 lipca 2019 r. nr R.Z. 20/19 obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Sosnowcu ustalam co  następuje:

§ 1

Wymiar czasu pracy, obowiązujący pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, w poszczególnych jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych 2021 roku – szczegółowo określono w załączniku nr 1;

§ 2

Ustalono:

1. za święto w dniu 1 maja 2021 r. przypadające w dniu wolnym od pracy – wyznaczam dzień 4 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy;

2. za święto w dniu 25 grudnia 2021 r. przypadające w dniu wolnym od pracy  – wyznaczam dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rejestr zmian aktualności Informacja o dniach wolnych w 2021 roku
Drukuj
Liczba odwiedzin
671815