przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2021-12-28

Informacja o dniach wolnych w 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR R.Z. 37/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 4 listopada 2021 r. dot. ustalenia wymiaru i organizacji czasu pracy w 2022 roku

Na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 ze zm.) oraz art. 130 Kodeksu pracy
i Regulaminu Pracy z dnia 16 lipca 2019 r. nr R.Z. 20/19 obowiązującego w Sądzie Rejonowym
w Sosnowcu w uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Sosnowcu ustalam co  następuje:

1

Wymiar czasu pracy, obowiązujący pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, w poszczególnych jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych 2022 roku – szczegółowo określono w załączniku nr 1;

2

Ustalono:

1. za święto w dniu 1 stycznia 2022 r. przypadające w dniu wolnym od pracy – wyznaczam dzień 7 stycznia 2022 r.  dniem wolnym od pracy;

2. dzień 2 maja 2022 r. (poniedziałek) – ustalam dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 7 maja 2022 r.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian aktualności Informacja o dniach wolnych w 2022 roku
Drukuj
Liczba odwiedzin
671822