przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2022-04-28

Konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych do ośrodków kuratorskich

POD OGŁOSZENIEM ZNAJDUJE SIĘ INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy w Sosnowcu
na podstawie art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym (Dz.U.2021.183)

OGŁASZA

konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, do ośrodków kuratorskich – otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy sądach rejonowych:

- Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Witolda Pileckiego 2

Cel operacyjny Nr 3: Promocja zdrowia psychicznego

Określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U.2021.642)

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert:

„Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych  oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.”

Forma realizacji zadania:

Zajęcia korekcyjno-edukacyjne, zajęcia psycho-edukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 4 500,00 zł. 
 2. Termin realizacji zadania: od 30 maja 2022r do 17 czerwca 2022 roku.
 3. Warunki realizacji zadania: Prowadzenie zajęć z uczestnikami ośrodka kuratorskiegodo 15 osób,
 4. Wymagania:
 • specjalista (terapeuta, psycholog, socjoterapeuta, psychiatra, pedagog) lub zespołów specjalistów w zakresie psychologii, psychoterapii, psychiatrii,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak przeciwskazań do pracy z nieletnimi,
 • osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oraz nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie karne,
 • stan zdrowia pozwalający na realizację zadań na stanowisku specjalisty,
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą.

 

 1. Ocena i kryteria ofert:
 2. Analiza posiadanych umiejętności przydatnych do realizacji zadania,
 3. Analiza posiadanych dokumentów (certyfikatów, świadectw, dyplomów itp.).
 4. Miejsce realizacji zadania:

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu,

 1. Wymagane dokumenty:

dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia niezbędne do realizacji zadania.

 

 1. Oferta złożone w konkursie ofert powinna zawierać:
 2. propozycję sposobu realizacji zadania,
 3. harmonogram działań w zakresie realizacji zadania,
 4. informacją o wysokości wnioskowanych środków,
 5. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,
 6. oświadczenie osoby składającej ofertę o niekaralności,
 7. dane do kontaktu.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać drogą elektroniczną do dnia 18 maja 2022 roku na adres oddzial.gospodarczy@sosnowiec.sr.gov.pl

 

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7 dni od daty złożenia ofert.

 

 1. Zapytania w sprawie składania ofert proszę składać drogą elektroniczną do dnia 11 maja  2022 roku do godz.12.00 na adres oddzial.gospodarczy@sosnowiec.sr.gov.pl

 

 1. Warunki płatności: przelewem na wskazane konto, na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności wynoszącym 21 dni.

 Powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego odbywa się zgodnie z art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2021.183 j.t) w trybie konkursu ofert na realizację zadania Nr. 1 celu operacyjnego Nr.3 NPZ.

        p.o. Dyrektor Sądu Rejonowego

w Sosnowcu

Rajmund Lalik

                    - na oryginale właściwe podpisy -

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 198 - informacja o wyborze.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
22-05-31 12:52
Mucha Katarzyna
284.5KB
Rejestr zmian aktualności Konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych do ośrodków kuratorskich
Drukuj
Liczba odwiedzin
697919