Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2020-03-12

KOMUNIKAT z dn. 12.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia działalności Sądu

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju jak również miasta Sosnowca oraz decyzją o czasowym zamknięciu szkół i innych placówek oświatowych, mając na uwadze odpowiedzialność pracodawców za stan bezpieczeństwa i higieny pracy  w zakładzie pracy  oraz obowiązek ochrony  przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników jak również interesantów przez  zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zarządza się czasowe ograniczenie działalności Sądu poprzez nieprzyjmowanie interesantów od dnia 12.03.2020r.  do dnia 31.03.2020r. załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną (mail) bądź telefonicznie.

W okresie od 13.03.2020r. do 31.03.2020r. zostaną odwołane rozprawy i posiedzenia jawne za wyjątkiem spraw pilnych, jednocześnie zalecając przeprowadzenie ich na wyznaczonej sali rozpraw zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki dla Sędziów, pracowników i uczestników postępowania.  Wykaz spraw pilnych  podlegających rozpoznaniu zostanie sporządzony w odrębnym zarządzeniu.

 O odwołaniu rozprawy strony postępowania zostaną w miarę możliwości powiadomione telefonicznie przez pracowników  poszczególnych sekretariatów. W przypadku konieczności  dodatkowych ustaleń lub uzyskania informacji o wyznaczonym terminie rozprawy proszę kontaktować się telefonicznie lub mailowo z sekretariatami poszczególnych wydziałów:

 

  • I Wydział Cywilny

                   32 296 18 77   email: wydzial1cywilny@sosnowiec.sr.gov.pl

 

  • II Wydział Cywilny

                   32 296 18 62   email: wydzial2cywilny@sosnowiec.sr.gov.pl

 

  • III Wydział Karny

                    32 296 62 42  email: wydzial3karny@sosnowiec.sr.gov.pl

 

  • IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

                    32 296 18 93   email: wydzial4rodzinny@sosnowiec.sr.gov.pl 

 

  • V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

                   32 296 19 40   email: wydzial5pracy@sosnowiec.sr.gov.pl

 

  • IX Wydział Karny

                  32 296 18 36    email: wydzial9karny@sosnowiec.sr.gov.pl

 

  • X Wydział Wykonywania Orzeczeń

                  32 296 62 04   email: wydzial10wykonywania.orzeczen@sosnowiec.sr.gov.pl

 

 

Kontakt do pozostałych komórek organizacyjnych dostepny jest z poziomu poszczególnych zakładek .

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} RZ 8-20 - wykaz spraw pilnych podlegających rozpoznaniu w okresie 13.03.2020 - 31.03.2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
20-03-13 14:50
Mucha Katarzyna
0.99MB
{format} R.Z. 7-20 PSR dot. czasowego ograniczenia działalności SR Sosnowiec pdf.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
20-03-12 23:56
Chmielewska Alina
539.05KB
Rejestr zmian aktualności KOMUNIKAT z dn. 12.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia działalności Sądu