przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2020-06-24

Informacja o dniach wolnych w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR R.Z.  37/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 12 grudnia 2019r. dot. ustalenia wymiaru i organizacji czasu pracy w 2020r.

Na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2316 z późn.zm.) oraz art. 130 Kodeksu pracy i Regulaminu Pracy z dnia 16 lipca 2019r. nr R.Z. 20/19 obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Sosnowcu ustalam
co  następuje:

&1

Wymiar czasu pracy, obowiązujący pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, w poszczególnych jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych 2020 roku – szczegółowo określono w załączniku nr 1;

 & 2

Ustalono:

1.za święto w dniu 15 sierpnia 2020r. przypadające w dniu wolnym od pracy – wyznaczam dzień 14 sierpnia 2020r. dniem wolnym od pracy;

2.za święto w dniu 26 grudnia 2020r. przypadające w dniu wolnym od pracy – wyznaczam dzień 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

-/na oryginale właściwe podpisy/-

Rejestr zmian aktualności Informacja o dniach wolnych w 2020 roku
Drukuj
Liczba odwiedzin
597389