Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2018-02-13

Konkurs na stanowisko stażysty na zastępstwo

Zarządzenie Nr Kdr. 11/110/1101/ 3 /18 z dnia 13 lutego 2018 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – stażysty (na zastępstwo) w drodze konkursu

Na podstawie art. 31 a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 j.t. z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze  (Dz. U. 2014.400 j.t. z późn. zm) w zw. z art. 3 b Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz. U. 2017.246 j.t. z późn. zm.)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – stażysty na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu    więcej

 

Rejestr zmian aktualności Konkurs na stanowisko stażysty na zastępstwo