przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2019-12-03

Informacja o dniach wolnych w 2019r.

 ZARZĄDZENIE NR R.Z. 44/18

Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu

z dnia 13 grudnia 2018r.

dot. ustalenia wymiaru i organizacji czasu pracy w 2019r.

  Na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2316 z późn.zm.) oraz art. 130 Kodeksu pracy i Regulaminu Pracy z dnia 18 grudnia 2015 r. nr R.Z. 34/15 obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Sosnowcu ustalam co  następuje:

&1

Wymiar czasu pracy, obowiązujący pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, w poszczególnych jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych 2019 roku – szczegółowo określony w załączniku nr 1;

 & 2

Na podstawie Regulaminu  pracy  Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz po zasięgnięciu opinii Koordynatora Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa działającej na  terenie Sądu Rejonowego w Sosnowcu  ustalam dla pracowników Sądu Rejonowego w Sosnowcu:

  1. dzień 02 maja 2019r. (czwartek) ustalam dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem  w  dniu  11 maja 2019r.;
  2. dzień 24 grudnia 2019r. ustalam dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem  w  dniu  07 grudnia 2019r.;

 & 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

-/na oryginale właściwe podpisy/-

Rejestr zmian aktualności Informacja o dniach wolnych w 2019r.
Drukuj
Liczba odwiedzin
570116