Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2019-12-16

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 511/17

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 511/17 z wniosku  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A z udziałem mał. Zuzanny Kaczmarczyk, mał. Amelii Kaczmarczyk, mał. Aleksandry Miśkiewicz, Marioli Miśkiewicz, Olafa Kaczmarczyka, Przemysława Kaczmarczyka, Pawła Kaczmarczyka, Marcina Miśkiewicza, Piotra Miśkiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Kaczmarczyk. Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie Katarzyny Michniackiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Olafa Kaczmarczyka nieznanego z miejsca pobytu. Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Czas publikacji: 1 miesiąc

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 511/17