Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2019-12-20

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 525/19

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 525/19, z wniosku Haliny Błotki, Wandy Rodek, Donaty Gleń, Mirosława Rodka toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Klonowej 5, stanowiącej działkę numer 607, obręb 0006 Klimontów Sosnowiec, o powierzchni 340 m2 nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej. Wzywa się właściciela nieruchomości i wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności Marcjannę Kmiecik i jej spadkobierców, Józefę Ścibut oraz jej spadkobierców, jak również spadkobierców Józefa i Karoliny Rodek aby w ciągu trzech miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosiły się do sprawy i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Czas publikacji: 3 miesiące

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 525/19