Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Aktualności

Dodano: 2020-01-07

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2106/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 2106/17 z wniosku  Gminy Sosnowiec – Miejski Zakład Zasobów Lokalowych toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Tomaszu Jeska, synu Bronisława i Stanisławy, zmarłym 21.10.2008 roku w Jaroszowcu, którego ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział i wykazali prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

CCzas publikacji: 3 miesiące

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2106/17