przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ankieta oceny satysfakcji interesanta w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesanta w tutejszym sądzie, w imieniu kierownictwa sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmie ok.5 minut. Wyrażone opinie i uwagi pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do doskonalenia jakości obsługi interesanta w sądach.

1. Płeć: *2. Wykształcenie: *

3. Wiek: *


4. Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? *

5. Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a? *


6. W jakim zakresie korzystał/a Pani z usług tutejszego sądu? *

7. Jaką grupę interesantów Pan/Pani reprezentuje? *

8. Który sposób kontaktu z sądem jest dla Pana/Pani najdogodniejszy? *

9. Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy? *10. Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy? *

11. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem? *12. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzieliła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszelkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je zgłosić? *

13. Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc? *14. Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu? *

15. Jak zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? Państwa oczekiwania i propozycje?: *

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety.
Wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi i sugestie zostaną poddane wnikliwej analizie.

* - pola obowiązkowe

Rejestr zmian strony Ankieta oceny satysfakcji interesanta w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Podmiot udostępniający informację
Katowice IntraCOM
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2021-07-08 11:31:45
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM 2021-07-08 13:23:15
Wytworzenie publikacji
Katowice IntraCOM 2021-07-08 13:23:13
Zatwierdzenie
Katowice IntraCOM 2021-07-08 13:23:13
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
757