Sąd Rejonowy w Sosnowcu

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

 Znalezione obrazy dla zapytania 100 lat kurateli sądowej

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul.Kaliska 7, pok.117 ( III piętro )

e-mail:

tel. 32 296 19 17; fax 32 296 19 17

Sekretariat

pokój nr 117 ( III piętro )

Dni i godziny urzędowania sekretariatu

Poniedziałek 7.30 – 18.00

Wtorek - piątek 7.30 – 15.30

WŁAŚCIWOŚĆ  ZESPOŁU

S O S N O W I E C

 • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

 • zawodowi kuratorzy sądowi, którzy pełnią swoje czynności zawodowo,
 • społeczni kuratorzy sądowi, którzy pełnią swoje czynności społecznie.

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych.

Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Do obowiązków sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności m.in.:

 • sprawowanie dozorów w stosunku do skazanego lub sprawcy,
 • kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na niego obowiązków,
 • składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu,
 • składanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego,
 • składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru,
 • składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę w wykonaniu kary lub o odwołanie odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary,
 • składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia,
 • składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej,
 • składanie wniosków dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności,
 • udzielanie pomocy postpenitencjarnej,
 • przeprowadzanie na żądanie uprawnionych organów postępowania wykonawczego wywiadów środowiskowych,

Tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin określa art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U.1997 nr90 poz.557) oraz Rozdział 2., Dział V Rozporzadzenied Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 wrzesnia 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (DZ.U.2017, poz.1760)

KIEROWNIK  ZESPOŁU mgr Agnieszka Gawor

Telefon 32 296-19-16

e-mail

Dni i godziny przyjęć interesantów

poniedziałek, wtorek, czwartek 8.30 – 15.00

Pokój nr 116 (III piętro - wejście przez sekretariat)

W y k a z    u l i c :  

Goszczyńskiego,Rodakowskiego, Ujejskiego, Wybickiego.

POZOSTAŁA   SŁUŻBA  KURATORSKA

Starszy kurator zawodowy - mgr Piotr Adamczyk

Dni i godziny przyjęć interesantów

wtorek, czwartek 8.30 -15.00

Pokój nr 113 (III piętro)

Telefon 32 296-19-13

e-mail

W y k a z     u l i c : 

Astrów, Baczyńskiego, Bławatków, Brata Alberta, Bratków, Bryniczna, Burgiela, Chabrów, Chmielna, Daleka, Dziewicza, Grabowa, Irysów, Jastrzębia, Jesionowa, Kapliczna, Kiepury, Kilińskiego, Kol. Pekin, Konwalii, Kordonowa, Kotlarska, Kresowa, Królewska, Leszno,  Moniuszki, Objazd, Obr. Poczty Gdańskiej, Odrodzenia, Okólna, Ordonówny,  Pawia, Piłsudskiego (od nr 25 nieparzyste), Piłsudskiego (od nr 32 parzyste), Płocka, Podjazdowa, Powstańców Śląskich, Promyka, Przygraniczna, Saturnowska, Składowa, Słoneczna, Słowiańska, Smolna, Stalowa, Stara, Studzienna, Swobodna, Szosowa, Tulipanów, Wiązowa, Władysława, Wysoka, Złota.

Starszy kurator zawodowy - mgr Joanna Hardek

Dni i godziny przyjęć interesantów

poniedziałek, środa  8.30 -15.00

Pokój nr 85 (II piętro)

Telefon 32 296-18-85

e-mail

W y k a z    u l i c :

Bohaterów Getta, Dziubińskiego, Frankiewicza, Grottgera, Jarosza, Jędryszki, Kocjana, Konopnickiej, Kossaka, Krasińskiego, Kumora, Malczewskiego, Malewicza, Matejki, Nogi, Nowakowskiego, Okrzei, Pańczyka, Potasińskiego, Północna, Prusa, Robotnicza, Skautów, Słowackiego, Sołtysika, Staszica, Stoksika, Szewczyka, Szreniawskiego, Wapienna, Wieczorka, Wincentego Pola, Wita Stwosza, Witkiewicza, Wyspiańskiego, Zuzanny.

Starszy kurator zawodowy - mgr Ewelina Zbozień

Dni i godziny przyjęć interesantów

środa, piątek 8.30 -15.00

Pokój nr 114 (III piętro)

Telefon 32 296-19-14

e-mail

W y k a z     u l i c :

Bema, Będzińska, Bracka, Chemiczna, Cicha, Ciepła, Floriańska, Grochowa, Hutnicza, Kolibrów, Kopernika, Majowa, Mariacka, Mazowiecka,  Niewielka, Nowopogońska, Orla, Owsiana, Piaskowa, Piotrkowska, Plac Kościuszki, Poprzeczna, Pszenna, Przechodnia, Rybna, Rysia, Rzeczna, Spółdzielcza, Szpaków, Ściegiennego, Śnieżna, Średnia, Wielka, Wodna, Zacisze, Zakatek, Zamknięta, Żeromskiego, Żółta, Żytnia,  

Starszy kurator zawodowy - mgr  Małgorzata Dąbrowska

Dni i godziny przyjęć interesantów

poniedziałek, czwartek 8.30 -15.00

Pokój nr 114 (III piętro)

Telefon 32 296-19-13

e-mail:

W y k a z   u l i c : 

Dekerta, Głowackiego, Małachowskiego, Modrzejowska, Piłsudskiego (do nr 7A nieparzyste), Szklarniana, Targowa, Warszawska, Wyszyńskiego, Zwycięstwa

Kurator specjalista - mgr  Klaudia Paździor

Dni i godziny przyjęć interesantów

środa, piątek 8.30 -15.00

Pokój nr 113 (III piętro)

Telefon 32 296-19-13

e-mail

W y k a z    u l i c :

Grota-Roweckiego, Lotników, Łączna, Al.Mireckiego, Narcyzów, Niepodległości, Patriotów, Piwnika Ponurego, Pułaskiego, Reymonta, Sportowa, Strażacka, Szczęścińska, Wierzbowa.

Starszy kurator zawodowy - mgr Rafał Skręt

Dni i godziny przyjęć interesantów

wtorek, piątek 8.30 -15.00

Pokój nr 114 (III piętro)

Telefon 32 296-19-14

e-mail

W y k a z    u l i c :

Ciasna, Czysta, Dęblińska, Kierocińskiej, Kołłątaja, Krzywa, Mierosławskiego, Piłsudskiego (do nr 24 parzyste), Prosta, Przejazd, Przejazd, Regulacyjna, Sadowa, Sienkiewicza, Sobieskiego, Teatralna, Towarowa, Wspólna

Starszy kurator zawodowy - mgr  Monika Socha

Dni i godziny przyjęć interesantów

środa, piątek 8.30 -15.00

Pokój nr 85 (II piętro)

Telefon 32 296-18-85

e-mail

W y k a z      u l i c :

3-go Maja, Chłodna, Czarna, Franciszkańska,Harcerska, Kaliska, Królowej Jadwigi, Legionów, Mościckiego, Narutowicza, Przyjaciół Żołnierza, Sielecka, Struga, Szkolna, Urbanowicz,Warneńczyka,Wawel, Wesoła, Witosa, Zamkowa, Żurawia.

Starszy kurator zawodowy - mgr  Beata Stojek

Dni i godziny przyjęć interesantów

poniedziałek, środa 8.30 -15.00

Pokój nr 113 (III piętro)

Telefon 32 296-19-13

e-mail

W y k a z    u l i c : 

Borowa, Bydgoska, Czeladzka, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, Dąbrowszczaków, Henryka Dietla, Dobra, Działkowa, Gęsia, Gospodarcza, Gromadzka, Hallera, Jabłoniowa, Kacza, Kasztanowa, Kmieca, Krótka, Krucza, Legnicka, Ludowa, Małobądzka, Metalowców, Na Mazurkach, Opolska, Plac Medyków, Plonów, Poleśna, Polna, Poznańska, Ptasia, Rolnicza, Rudna, Sienna, Skibowa, Skośna, Społeczna, Szczygła, Torfowa, Toruńska, Włościańska, Zamenhofa.

Starszy kurator zawodowy - mgr  Marzena Strzelec

Dni i godziny przyjęć interesantów

wtorek, czwartek 8.30 -15.00

Pokój nr85 (II piętro)

Telefon 32 296-18-85

e-mail 

W y k a z    u l i c :

Chopina, Jesienna, Letnia, Lisia, Lwowska, M. Skłodowska-Curie, Przelotowa, Pusta, Radosna, Staropogońska, Sucha, Szeroki Łan, Twarda, Widok, Wiosenna, Zbaraska.Zimowa,

Redakcja strony: III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-25 11:39:51
 • Aktualizacja publikacji: Mucha Katarzyna 2019-10-01 10:43:02
 • Wytworzenie publikacji: Mucha Katarzyna 2019-10-01 10:42:59
 • Zatwierdzenie informacji: Mucha Katarzyna 2019-10-01 10:42:59
Liczba odwiedzin: 11682