przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW oraz CZYTELNIA AKT

Uwaga: połączenia telefoniczne odbywają się przy zastosowaniu systemu kolejkowego na kilku stanowiskach obsługi telefonicznej. 

Dni i godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów

 • Poniedziałek 7.30-18.00
 • Wtorek -Piątek 7.30-15.30
 • w okresie zagrożenia epidemicznego – w poniedziałek w godzinach od 8.00  do 17.45; od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.15 z uwzględnieniem  przerw technicznych (na dezynfekcję) -  rekomenduje się kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Dni i godziny urzędowania Czytelni Akt

 • Poniedziałek 7.30-17.30 (ostatnie akta wydawane są do godz. 17:00)
 • Wtorek -Piątek 7.30-15.00 (ostatnie akta wydawane są do godz. 14:30)
 • w okresie zagrożenia epidemicznego – w poniedziałek w godzinach od 8.00  do 17.45; od wtorku do piątku w godzinach od 8.00
  do 15.15 z uwzględnieniem  przerw technicznych (na dezynfekcję). (Rekomendacje dot. zakresu i sposobu obsługi bezpośredniej w czytelni akt określone są w § 5 Zarządzenie Nr RZ 31/22)

Z uwzględnieniem przerw regulaminowych pracownika czytelni.

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 4 kwietnia 2016r. w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu zostaje utworzone Biuro Obsługi Interesantów (BOI)  wraz z Czytelnią Akt . BOI wraz z Czytelnią Akt  powołane są do obsługi interesantów wszystkich komórek orzeczniczych (wydziałów) Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Z obsługi BOI wyłączony został VI Wydział Ksiąg Wieczystych, którego  interesanci obsługiwani będą bezpośrednio w sekretariacie tegoż wydziału.

Z Obsługi BOI wyłączone zostały również Zespoły Kuratorskie.

BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego tut. Sądu. 

PODSTAWOWE  ZADANIA  BOI:

Informowanie o:

 • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
 • kosztach sądowych,
 • sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
 • rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, 
 • terminach i miejscach rozpraw,
 • wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji,
 • numerach telefonów i godzinach urzędowania oraz adresów innych sądów
 • sygnaturze akt sprawy rozpoznawanej przez tut. Sąd, terminach posiedzeń i rozpraw (pracownik udziela w/w informacji po podaniu przez rozmówcę danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy);
 • instytucjach świadczących bezpłatną pomoc prawną.

Ponadto  BOI  udostępnia interesantom listy:

 • kancelarii adwokackich,
 • kancelarii radcowskich,
 • kancelarii notarialnych,
 • kancelarii komorniczych,
 • lekarzy sądowych (uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności w Sądzie),
 • biegłych sądowych,
 • tłumaczy przysięgłych. 

INFORMACJE UDZIELANE SĄ BEZPOŚREDNIO,  za pośrednictwem EMAIL  lub  TELEFONICZNIE

UWAGA:
Pracownicy BOI  nie udzielają  porad prawnych, oraz nie uzupełniają  formularzy w imieniu interesanta.

Szczegółowy zakres udzielania informacji oraz  posiadanych kompetencji przedstawiają załączone dokumenty.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 32 - REGULAMIN BOI obowiązujacy od 1.11.2019r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
20-09-23 10:23
Mucha Katarzyna
59.5KB
{format} 32 - REGULAMIN CZYTELNI AKT - obowiązujacy od 1.11.2019r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
20-09-23 10:23
Mucha Katarzyna
61KB
{format} 32 - Regulamin Czytelni od 1.11.2019r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
19-10-31 13:07
Chmielewska Alina
1.11MB
{format} 32 - Regulamin BOI od 1.11.2019r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
19-10-31 13:07
Chmielewska Alina
1.06MB

Rejestr zmian strony BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 10:20:38
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2022-06-29 13:44:20
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2022-06-29 13:44:16
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2022-06-29 13:44:16
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
72788