przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW oraz CZYTELNIA AKT

Uwaga: połączenia telefoniczne odbywają się przy zastosowaniu systemu kolejkowego na kilku stanowiskach obsługi telefonicznej. 

Dni i godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów

 • Poniedziałek 7.30-18.00
 • Wtorek -Piątek 7.30-15.30 

Dni i godziny urzędowania Czytelni Akt

 • Poniedziałek 7.30-17.30 (ostatnie akta wydawane są do godz. 17:00)
 • Wtorek -Piątek 7.30-15.00 (ostatnie akta wydawane są do godz. 14:30)

Z uwzględnieniem przerw regulaminowych pracownika czytelni.

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 4 kwietnia 2016r. w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu zostaje utworzone Biuro Obsługi Interesantów (BOI)  wraz z Czytelnią Akt . BOI wraz z Czytelnią Akt  powołane są do obsługi interesantów niżej wymienionych wydziałów i sekcji mieszczących się w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu  przy ul. Kaliskiej 7 tj: 

 • I Wydziału Cywilnego
 • II Wydziału Cywilnego
 • IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 
 • V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • IX Wydziału Karnego

Z obsługi BOI wyłączony został VI Wydział Ksiąg Wieczystych, którego  interesanci obsługiwani będą bezpośrednio w sekretariacie tegoż wydziału.

Z Obsługi BOI wyłączone zostały również Zespoły Kuratorskie: II Zespół Kuratorski wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich  oraz III Zespół Kuratorski wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, których interesanci obsługiwani będą w poszczególnych sekretariatach zespołów.

BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego tut. Sądu. 

PODSTAWOWE  ZADANIA  BOI:

Informowanie o:

 • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
 • kosztach sądowych,
 • sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
 • rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, 
 • terminach i miejscach rozpraw,
 • wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji,
 • numerach telefonów i godzinach urzędowania oraz adresów innych sądów
 • sygnaturze akt sprawy rozpoznawanej przez tut. Sąd, terminach posiedzeń i rozpraw (pracownik udziela w/w informacji po podaniu przez rozmówcę danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy);
 • instytucjach świadczących bezpłatną pomoc prawną.

Ponadto  BOI  udostępnia interesantom listy:

 • kancelarii adwokackich,
 • kancelarii radcowskich,
 • kancelarii notarialnych,
 • kancelarii komorniczych,
 • lekarzy sądowych (uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności w Sądzie),
 • biegłych sądowych,
 • tłumaczy przysięgłych. 

INFORMACJE UDZIELANE SĄ BEZPOŚREDNIO,  za pośrednictwem EMAIL  lub  TELEFONICZNIE

UWAGA:
Pracownicy BOI  nie udzielają  porad prawnych, oraz nie uzupełniają  formularzy w imieniu interesanta.

Szczegółowy zakres udzielania informacji oraz  posiadanych kompetencji przedstawiają załączone dokumenty.

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 29 - zarządzenie PSR i DSR dot. określenia zasad przyjmownaia interesantów oraz poruszania się na terenie SR i wynikajaćych z tego tytyły obowiazków i ograniczeń.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-09-23 10:25
Mucha Katarzyna
79KB
{format} 32 - REGULAMIN BOI obowiązujacy od 1.11.2019r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-09-23 10:23
Mucha Katarzyna
59.5KB
{format} 32 - REGULAMIN CZYTELNI AKT - obowiązujacy od 1.11.2019r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-09-23 10:23
Mucha Katarzyna
61KB
{format} 29 - zał .1 do zarządzenie PSR i DSR dot. określenia zasad przyjmownaia interesantów oraz poruszania się na terenie SR i wynikajaćych z tego tytyły obowiazków i ograniczeń.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
20-05-29 13:56
Mucha Katarzyna
45.5KB
{format} 29-30.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
20-05-29 13:55
Mucha Katarzyna
3.29MB
{format} 32 - Regulamin Czytelni od 1.11.2019r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
19-10-31 13:07
Chmielewska Alina
1.11MB
{format} 32 - Regulamin BOI od 1.11.2019r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
19-10-31 13:07
Chmielewska Alina
1.06MB

Rejestr zmian strony BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 10:20:38
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2020-06-01 13:06:18
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2020-06-01 13:06:14
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2020-06-01 13:06:14
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
49874