Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Sekcja ds uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego - ZNIESIONA Z DNIEM 31.12.2017

Z dniem 31 grudnia 2017 roku Zarządzeniem  Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2017 roku Nr 22/17 została zniesiona Sekcja do spraw uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego Sądu w Sosnowcu. 

Sprawy dotychczas rozpoznawane przez Sekcję ds uproszczonych  z dniem 1.01.2018r. zostały przekazane  odpowiednio do  I Wydziału Cywilnego oraz II Wydziału Cywilnego  Sądu Rejonowego w Sosnowcu.   

 
 
WŁAŚCIWOŚĆ SEKCJI 

S o s n o w i e c 

 • roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
 • zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych;
 • dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy.

U W A G A  !!!!
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zniesienia sądów grodzkich (Dz.U. z 2009r. Nr. 221, poz. 1745) z dniem 31 grudnia 2009r. w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu zostają zniesione następujące wydziały: VIII Grodzki, IX Grodzki, XI Grodzki .

Na podstawie Zarządzenia Nr 29/09 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia sekcji ds. uproszczonych w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w ramach I Wydziału Cywilnego informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2010r. tworzy się Sekcję ds. uproszczonych w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w ramach I Wydziału Cywilnego.

Do zadań utworzonej Sekcji należeć będzie rozpoznawanie spraw określonych w art. 13 & 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym z wyjątkiem spraw rozpoznawanych w europejskim postępowaniu nakazowym, oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy.

 

Założenie sprawy w sądzie i formalności z tym związane:

Każdy pozew należy złożyć w tylu egzemplarzach ile osób będzie brało udział w sprawie

Na każdym pozwie składanym do Sądu powód zobowiązany jest podać:

 • swój numer PESEL
 • numery PESEL pozwanych – o ile są mu znane.

ZŁOŻENIE POZWU – OPŁATY – KONTO

 • Każdy pozew należy złożyć w tylu egzemplarzach ile osób będzie brało udział w sprawie;
 • Formularze dostępne są w Sądzie – w Biurze Obsługi Interesanta lub na stronie internetowej www.ms.gov.pl
 • Opłatę uiszcza się w znakach sądowych w kasie Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 lub przy ul. 1-go Maja 19;
 • Opłatę można uiścić także dokonując wpłaty na konto bankowe: 94 1010 0055 2763 0141 1100 0001.

W sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

 1. do 2000zł                           - 30zł
 2. ponad 2000zł do 5000zł  - 100zł
 3. ponad 5000zł do 7500zł  - 250zł 
 4.  ponad 7500zł                    - 300zł

Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Redakcja strony: Sekcja ds uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego - ZNIESIONA Z DNIEM 31.12.2017

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 11:51:22
 • Aktualizacja publikacji: Mucha Katarzyna 2018-01-12 12:41:05
 • Wytworzenie publikacji: Mucha Katarzyna 2018-01-12 12:41:01
 • Zatwierdzenie informacji: Mucha Katarzyna 2018-01-12 12:41:01
Liczba odwiedzin: 8172