Sąd Rejonowy w Sosnowcu

IX WYDZIAŁ KARNY

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Sosnowcu informuje, iż z dniem 1 lipca 2013r. na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2013r. poz.227) zlikwidowane zostały:

Wydział VII Karny oraz XI Karny Sądu Rejonowego w Sosnowcu.
Sprawy, które wpłynęły do Wydziału VII Karnego i XI Karnego Sądu Rejonowego w Sosnowcu do dnia 30 czerwca 2013r., zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 28 czerwca 2013r. zostały przekazane do dalszego rozpoznania odpowiednio:

• z VII Wydziału Karnego do III Wydziału Karnego z siedzibą w budynku przy ul. 1-go Maja 19 ;

• z XI Wydziału Karnego do IX Wydziału Karnego z siedzibą w budynku przy ul. Kaliskiej 7;

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska7 , pok.36 ( parter )

e-mail:

fax 32 296 18 39 lub 32 296 18 10

Biuro Obsługi Interesantów        tel. 32 296 18 04

Sekretariat

pokój nr  36 ( parter )

Dni i godziny urzędowania sekretariatu

 • Poniedziałek 7.30 – 18.00
 • Wtorek - piątek 7.30 – 15.30

Przewodniczący  Wydziału

SSR Ewelina Pałgan - Witek

SSR Gabriela Rączka - Z-ca Przewodniczącego Wydziału

Dni i godziny przyjęć interesantów

 • Czwartek 11.00 – 13.00 

Pokój nr 36 ( parter )

Kierownik  Sekretariatu

Bożena Leciak

Małgorzata Sudoł - Z-ca Kierownika sekretariatu

Wykaz sędziów orzekających w Wydziale

 • Chmielnicka Beata
 • Graca Rafał
 • Pałgan - Witek Ewelina
 • Rączka Gabriela
 • Waldowska-Wiernek Małgorzata
 • Zapała - Wygaś Aleksandra
Zakresy czynnosci sędziów

WŁAŚCIWOŚĆ WYDZIAŁU

S o s n o w i e c  - obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Sosnowiec – Północ w Sosnowcu 

Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.

Redakcja strony: IX WYDZIAŁ KARNY

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 11:53:01
 • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2018-06-24 21:42:52
 • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2018-06-24 21:42:47
 • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2018-06-24 21:42:47
Liczba odwiedzin: 13830