przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 7, pok.20 ( parter )

e-mail:

Sekretariat (pokój nr 20)

tel. 32 296 18 20,  32 296 18 21, 32 296 18 22

fax. 32 296 18 19

Przeglądanie akt (pokój nr 17):

tel. 32 296 18 17

Biuro podawcze oraz Centralna Informacja (pokój nr 16):

tel. 32 296 18 18

Dni i godziny urzędowania sekretariatu

 • Poniedziałek 7.30 – 18.00
 • Wtorek - piątek 7.30 – 15.30

BIURO PODAWCZE KSIĄG WIECZYSTYCH 

Przewodniczący  Wydziału  

RSR Monika Biłejszis

 

Kierownik  Sekretariatu

Sylwia Gęgotek-Warzecha

Małgorzata Żabicka - Z-ca Kierownika sekretariatu

Wykaz referendarzy orzekających w Wydziale

 • RSR Biłejszis Monika
 • RSR Marczewska Katarzyna
 • RSR Słupska Monika
 • RSR Stysiak Henryk
 • RSR Symonides - Turek Katarzyna
 • RSR Zięba Bożena
 

WŁAŚCIWOŚĆ 

S o s n o w i e c 

W wydziale rozpatruje się sprawy:

 • założenie księgi wieczystej dla nieruchomości (również dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu),
 • wpis własności na podstawie czynności prawnej, dziedziczenia, zapisu, działu spadku, podziału majątku wspólnego, zniesienia współwłasności;
 • użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa,
 • odłączenie nieruchomości lub jej części,
 • połączenie nieruchomości,
 • sprostowanie działu I-O,
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym,
 • wpis (wykreślenie) hipotek, ostrzeżeń, roszczeń lub innych praw osobistych,
 • wydanie odpisu z ksiąg wieczystych, hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz akt znajdujących się w księgach.

KAŻDY WNIOSEK OSOBNO PODLEGA NALICZENIU OPŁATY (poza wnioskiem o wpis hipoteki łącznej i wpisu służebności, przy której opłaca się jeden wniosek o wpis do kilku ksiąg wieczystych).

Wnioski składa się w biurze podawczym w godzinach urzędowania sądu (można przesłać pocztą).

Opłatę sądową od wpisu należy uiścić przy składaniu wniosków w kasie sądu bądź przelewem na konto SR w Sosnowcu 21101000552763004111000006  w wysokości zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz.U. Nr 167, poz.1398; Dz.U. z 2006r Nr 126, poz.876.

Numery rachunków bankowych

Formularze do pobrania: (prosimy drukować dwustronnie)

Załączniki stanowiące podstawę do wpisu należy dołączać w oryginale.

Rejestr zmian strony VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 11:52:43
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-13 07:11:56
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-13 07:11:53
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2022-07-13 07:11:53
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
56456