Sąd Rejonowy w Sosnowcu

VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 7, pok.20 ( parter )

e-mail:

tel. 32 296 18 20 do 25; fax 32 296 18 20

Biuro Obsługi Interesantów        tel. 32 296 18 04

Sekretariat

pokój nr 20  ( parter )

Dni i godziny urzędowania sekretariatu

 • Poniedziałek 7.30 – 18.00
 • Wtorek - piątek 7.30 – 15.30

BIURO PODAWCZE KSIĄG WIECZYSTYCH 

Przewodniczący  Wydziału  

SSR Marczewska Izabela

Dni i godziny przyjęć interesantów:

czwartek 12.00 - 14.00 ; pokój 19 ( parter ) 

Kierownik  Sekretariatu

Sylwia Gęgotek-Warzecha

Małgorzata Żabicka - Z-ca Kierownika sekretariatu

Wykaz sędziów i referendarzy orzekających w Wydziale

 • SSR Marczewska Izabela (0,25 etatu)
 • RSR Biłejszis Monika
 • RSR Piekarska Katarzyna
 • RSR Marczewska Katarzyna
Zakresy czynności sędziów i referendarzy

WŁAŚCIWOŚĆ 

S o s n o w i e c 

W wydziale rozpatruje się sprawy:

 • założenie księgi wieczystej dla nieruchomości (również dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu),
 • wpis własności na podstawie czynności prawnej, dziedziczenia, zapisu, działu spadku, podziału majątku wspólnego, zniesienia współwłasności;
 • użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa,
 • odłączenie nieruchomości lub jej części,
 • połączenie nieruchomości,
 • sprostowanie działu I-O,
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym,
 • wpis (wykreślenie) hipotek, ostrzeżeń, roszczeń lub innych praw osobistych,
 • wydanie odpisu z ksiąg wieczystych, hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz akt znajdujących się w księgach.

KAŻDY WNIOSEK OSOBNO PODLEGA NALICZENIU OPŁATY (poza wnioskiem o wpis hipoteki łącznej i wpisu służebności, przy której opłaca się jeden wniosek o wpis do kilku ksiąg wieczystych).

Wnioski składa się w biurze podawczym w godzinach urzędowania sądu (można przesłać pocztą).

Opłatę sądową od wpisu należy uiścić przy składaniu wniosków w kasie sądu bądź przelewem na konto SR w Sosnowcu 21101000552763004111000006  w wysokości zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz.U. Nr 167, poz.1398; Dz.U. z 2006r Nr 126, poz.876.

Numery rachunków bankowych

Formularze do pobrania: (prosimy drukować dwustronnie)

Załączniki stanowiące podstawę do wpisu należy dołączać w oryginale.

Redakcja strony: VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 11:52:43
 • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2018-06-24 21:42:08
 • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2018-06-24 21:42:03
 • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2018-06-24 21:42:03
Liczba odwiedzin: 18429