przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

X WYDZIAŁ WYKONYWANIA ORZECZEŃ

Dane kontaktowe

41-200 Sosnowiec, ul. 1 Maja 19 , pok.23 ( parter )

e-mail:

tel. 32 296 62 04 , 32 296 62 50; fax 32 296 62 04

Biuro Obsługi Interesantów          tel. 32, 296 18-04 lub 32 296 62 82  

Sekretariat

pokój nr  23 ( parter )

Dni i godziny urzędowania sekretariatu

Poniedziałek 7.30 – 18.00

Wtorek - piątek 7.30 – 15.30

Przewodniczący  Wydziału  / Wiceprezes Sądu/

SSR Paweł Mendewski 

 

Kierownik  Sekretariatu

Katarzyna Płóciennik-Gad

Anna Brzezińska - Z-ca Kierownika sekretariatu

Wykaz sędziów orzekających w Wydziale

 • SSR Małachowska Marta
 • SSR Mendewski Paweł
 • RSR Witkowska Weronika
 

WŁAŚCIWOŚĆ WYDZIAŁU

S o s n o w i e c

Wydział Wykonywania Orzeczeń prowadzi postępowania  w zakresie wykonania prawomocnych orzeczeń wydawanych przez następujące wydziały tutejszego Sądu:

 • Wydziały Cywilny
 • Wydziały Karne
 • Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Wykonywania Orzeczeń prowadzi postępowania wykonawcze oraz windykację należności w zakresie:
  • windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach karnych o przestępstwa,
  • windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach o wykroczenie,
  • windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych, nieletnich,  pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • wykonania orzeczeń w sprawach o wykroczenia,
  • wykonania orzeczeń w przedmiocie kary pozbawienia wolności
  • wykonania orzeczeń w przedmiocie kary zastępczej pozbawienia wolności

Opłaty 

KONTO BANKOWE

Wszelkich opłat oraz uiszczenia grzywien i należności sądowych można dokonywać w Kasie Sądu lub na rachunek bankowy:

                                    10 1010 0055 2763 0041 1100 0010

Wysokość opłat w sprawach karnych:

 • Wniosek o odroczenie wykonania- kary pozbawienia wolności- albo kary ograniczenia wolności 80 zł
 • Wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty: - Pierwszy wniosek bez opłat - Ponowny wniosek 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
 • Wniosek o zwolnienie odbywania reszty kary lub kary ograniczenia wolności albo środka karnego 45 zł
 • Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności 100 zł 
 • Wniosek o zatarcie skazania 45 zł,

Opłaty kancelaryjne:

 • Za zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na wniosek - opłata kancelaryjna w wysokości 6 zł za każdą stronę,
 • 1 zł za kserokopię pisma
 • Wniosek o wydanie wyroku z klauzulą prawomocności, wykonalności. - 6 zł za każdą stronę wyroku

Uwaga!
dla skazanego - 1 odpis wyroku  bez opłat
dla pokrzywdzonego odpis za zgodą sądu - bez opłat
dla oskarżyciela posiłkowego - bez opłat

Rejestr zmian strony X WYDZIAŁ WYKONYWANIA ORZECZEŃ

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 11:53:20
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2022-07-14 13:35:03
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2022-07-14 13:34:56
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2022-07-14 13:34:56
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
23950