Sąd Rejonowy w Sosnowcu

E-sąd

E-Sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

Uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego – to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd. 

Istota elektronicznego postępowania upominawczego polega na:

 • umożliwieniu elektronicznej komunikacji z sądem, w tym również złożenia i opłacenia pozwu,
 • utrwalaniu czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych
  szybkim wydaniu orzeczenia tylko i wyłącznie jako dokumentu elektronicznego,
 • ograniczeniu czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady, że czynności powoda podjęte w inny sposób, niż drogą elektroniczną nie wywołują skutków i nie będą przez sąd procedowane. 

Elektronizacja postępowania upominawczego obejmuje obszar merytoryczny od złożenia pozwu do złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego. 

Korzyści z wprowadzonych zmian to:

 • Przyspieszenie postępowania – przede wszystkim poprzez uproszczenie procesu oraz jego automatyzację, a także poprzez specjalizację pracowników e-Sądu,
 • Zminimalizowanie liczby dokumentów składanych do sądu i komornika, obarczonych wadami,
 • Istotne obniżenie kosztów prowadzenia postępowania,
 • Ułatwienie dostępu do dokumentów (orzeczeń, akt sprawy) osobom upoważnionym,
 • Możliwość bieżącego śledzenia postępowania przez strony,
 • Ułatwienie dostępu do Sądu dla osób niepełnosprawnych,
 • Ograniczenie do koniecznego minimum, czynności związanych z obsługą biurową w tradycyjnym rozumieniu (obsługa akt, papierowych repertoriów, części korespondencji – np. do strony powodowej),
 • Elastyczność zarządzania kadrami (głownie orzeczniczymi),
 • Łatwość złożenia pozwu przez powoda, Automatyzacja obsługi powodów masowych w tym wymiana informacji z powodem masowym za pomocą systemów informatycznych.
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj.

Fundament prawny pod elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadziła nowelizacja z dnia 9 stycznia 2009 r. ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 26 poz.156 z 2009 r.).

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu

Źródło: http://ms.gov.pl/pl/informatyzacja/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Poradnik dla pozwanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 687
16-01-25 13:49
Lalik Rajmund
521.85KB
{format} Poradnik dla powoda
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 821
16-01-25 13:48
Lalik Rajmund
583.4KB
{format} Poradnik dla pełnomocnika zawodowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 571
16-01-25 13:48
Lalik Rajmund
616.04KB
{format} Informacje ogólne - broszura do pobrania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 684
16-01-25 13:48
Lalik Rajmund
2.72MB

Redakcja strony: E-sąd

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 10:12:29
 • Aktualizacja publikacji: Lalik Rajmund 2016-01-25 13:47:36
 • Wytworzenie publikacji: Lalik Rajmund 2016-01-25 13:47:32
 • Zatwierdzenie informacji: Lalik Rajmund 2016-01-25 13:47:32
Liczba odwiedzin: 8641