Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Archiwum ogłoszeń i orzeczeń Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 287 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-22

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I1 Ns 15/17

Sygn. akt I1 Ns 15/17 POSTANOWIENIE Z Dnia 31 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu I1 Sekcja ds. uproszczonych w ramach Wydziału I Cywilnego w składzie następującym:

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I1 Ns 15/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-22

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I1 Ns 14/17

Sygn. akt I1 Ns 14/17 POSTANOWIENIE z dnia 26 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu I1 Sekcja ds. uproszczonych w ramach Wydziału I Cywilnego w składzie następującym:

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I1 Ns 14/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-20

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 997/17

Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu zarządził w sprawie sygn. akt II Ns 997/17 ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Ilony Marii Guzik, córki Zbigniewa i Barbary, ostatnio stale zamieszkałej w Toruniu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18C/36, kuratora procesowego w osobie Wojciecha Hibnera – pracownika Sądu Rejonowego w Sosnowcu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 997/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-06

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 225/18

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu II Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt II Ns 225/18:

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 225/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-05

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 3612/16

Ogłoszenie w sprawie II Ns 3612/16 z wniosku Banku Spółdzielczego w Cieszynie z udziałem Tomasza Karoń, Marka Karoń, Damiana Karoń, Asekuracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, Klaudii Karoń o stwierdzenie nabycia spadku po Herbercie Karoń. Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 3612/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-05

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 512/17

Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu zarządził w sprawie sygn. akt II Ns 512/17 zmienić zarządzenie z dnia 9 lutego 2018 r. i ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu Urszuli Jabłońskiej kuratora procesowego w osobie Iwony Jabłońskiej celem reprezentowania interesów osoby nieobecnej.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 512/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-02

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 236/16

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 236/16 z wniosku Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Zygmuncie Tadeuszu Siller, synu Leona i Józefy, zmarłym 25 listopada 2013 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu, którego ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 236/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-02

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 301/18

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 301/18 z wniosku Gminy Sosnowiec w dniu 29 czerwca 2018 roku wydał postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Andrzeju Siemińskim (PESEL: 40111502198), zmarłym w dniu21 marca 2012 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 301/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-09-24

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 160/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 160/18, z wniosku Urszuli Kuc, zamieszkałej w Dębicy toczy się sprawa o uznanie za zmarłego Kazimierza Tadeusza Ligęska, syna Władysława i Teresy, urodzonego dnia 26 września 1955 r. w Siemianowicach Śląskich. Sąd wzywa zaginionego, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 160/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-09-21

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 406/13

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale II Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 406/13, z wniosku Jadwigi Rubik toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Tarnowskiej, stanowiącej działkę nr 2620/1, obręb Sosnowiec, o powierzchni 19 m2, i nr 2620/3, obręb Sosnowiec, o powierzchni 285 m2 objętych księgą wieczystą tutejszego Sądu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 406/13

Redakcja strony: Archiwum ogłoszeń i orzeczeń Sądu

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Chmielewska Alina 2016-12-13 21:44:15
  • Aktualizacja publikacji:    
  • Wytworzenie publikacji:    
  • Zatwierdzenie informacji:    
Liczba odwiedzin: 48549