Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Archiwum ogłoszeń i orzeczeń Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 336 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-29

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 100/19

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt I Ns 100/19 z wniosku Gminy Sosnowiec Prezydenta Miasta Sosnowca toczy się sprawa w przedmiocie zezwolenia do złożenia depozytu sądowego świadczenia pieniężnego postanawia: zezwolić wnioskodawcy Gminie Sosnowiec - Prezydentowi Miasta Sosnowca na złożenie do depozytu sądowego kwoty 24 595,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i zero groszy)

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 100/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-05

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 523/18

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział II Cywilny zawiadamia, iż w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 12:00 sala 135 III piętro odbędzie się pierwsza licytacja z ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 15/3 w sprawie II Co 523/18 z wniosku Anny Porowskiej, Ashley Porowskiej i innych należącego do dłużnika Krzysztofa Porowskiego.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 523/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-03

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 3027/18

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie Katarzyny Michniackiej pracownika Sądu Rejonowego w Sosnowcu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dagmary Zalewskiej nieznanej z miejsca pobytu ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu przy ul. Józefa Wybickiego 9/103 sygn. akt II C 3027/18.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 3027/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-03-27

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 619/18

Sąd Rejonowy w Sosnowcu II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w dniu 17 maja 2019r. o godz. 12:00 sala nr K141, III piętro odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 50 położonej w Sosnowcu przy ul. Kalinowej 165 w sprawie z wniosku Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Tomasza Bąceli stanowiącej własność dłużnika Moniki Czempas-Kramarz.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 619/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-03-11

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2099/17

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2099/17 z wniosku Gminy Sosnowca – Miejskiego Zakładu Zasobówa Lokalowych z udziałem Józefy Durkowskiej, Józefa Jeszke, Łukasza Krotlińskiego, Pauliny Krotlińskiej, Patryka Krotlińskiego, Adriana Krotlińskiego, małol. Pawła Krotlińskiego, małol. Roksany Krotlińskiej, Radosława Krotlińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Jeszke Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2099/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-03-01

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 127/18

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale II Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 127/18, z wniosku Beaty Jesse toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Staropogońskiej 29B, stanowiącej działkę numer 3472, obręb 0009 Sosnowiec, o powierzchni 0,0389 ha, objętej zbiorem dokumentów ZD 4563 Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Wzywa się właściciela nieruchomości i wszystkie osoby zainteresowane

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 127/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-26

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 28/18

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 28/18 z wniosku Danuty Pałki z udziałem Eweliny Lis, Kamila Pałki o dział spadku po Janie Andrzeju Pałka i podział majątku wspólnego. Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie adwokata Mateusza Mermel do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Kamila Pałki nieznanego z miejsca pobytu. Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 28/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-21

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 28/11

Sygn. Akt I 1 Ns 28/11 Postanowieniem z dnia 05.07.2011 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu zezwolił wnioskodawcy Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi EUROSTAL A.A. na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.461,86 zł (cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem spłaty wierzytelności układowej należnej uczestnikowi od wnioskodawcy na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 28/11
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-21

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 26/17

Sygn. akt l 1 Ns 26/17 Postanowieniem z dnia 25.09.2017 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu zezwolił wnioskodawcy Łukaszowi Wosikowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1050,00 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych) tytułem naprawienia szkody stosownie do wyroku zaocznego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 26 listopada 2012 r., sygn. akt III K 574/12 na rzecz uczestnika Łukasza Zdunka,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 26/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-21

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 24/10

Sygn. akt I 1 Ns 24/10 Postanowieniem z dnia 30.11.2010 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu zezwolił wnioskodawcy Katarzynie Miaskowskiej - Szafraniec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) tytułem spłaty należnej uczestniczce Beacie Pustułka wynikającej z punktu drugiego postanowienia Sądu Rejonowego w Sosnowcu Wydział II Cywilny z dnia 1 października 2010 r. sygn. akt II Ns 1635/10

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 24/10

Redakcja strony: Archiwum ogłoszeń i orzeczeń Sądu

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Chmielewska Alina 2016-12-13 21:44:15
  • Aktualizacja publikacji:    
  • Wytworzenie publikacji:    
  • Zatwierdzenie informacji:    
Liczba odwiedzin: 75645