Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Archiwum ogłoszeń i orzeczeń Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 300 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-01-10

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 706/17

Ogłoszenie w sprawie II Ns 706/17 z wniosku Alicji Gronowskiej z udziałem Joanny Walusza-Gronowskiej, Waldemara Gronowskiego, Gminy Sosnowiec, Jarosława Mórawskiego, Haliny Mórawskiej, Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Sosnowca, Beaty Śnieżek, Iwony Slawik, Gabrieli Rosickiej, Doroty Rosickiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 706/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-12-06

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 492/17

Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu zarządził w sprawie sygn. akt II Ns 492/17 dla uczestniczek Doroty Dudys, z domu Dratwa, córki Mariana i Otylii, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 96/5 i Renaty Czyż, z domu Dratwa, córki Mariana i Otylii, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Hallera 79/40 nieznanych z miejsca pobytu ustanowić kuratora procesowego w osobie Alfredy Kołacz

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 492/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-12-06

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 353/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt II C353/18 toczy się sprawa z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Jagiellonka” przeciwko Damianowi Wójcik Sąd ustanowił dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Damiana Wójcika, syna Dariusz i Małgorzaty, ostatnio stale zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Jagiellońska 7A/2, kuratora procesowego w osobie Magdaleny Jackiewicz pracownika Sądu Rejonowego w Sosnowcu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 353/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-12-05

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2058/16

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie Katarzyny Kowalczyk, adwokata z Kancelarii Adwokackiej w Sosnowcu, przy ul. Warszawskiej 10/3 celem reprezentowania interesów uczestników postępowania Marka Morawiec ostatnio zamieszkałego w Sosnowcu, przy ul. Wiejskiej 19, 41-200 Sosnowiec, Zdzisława Morawiec ostatnio zamieszkałego w Sosnowcu, przy ul. Wiejskiej 19,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2058/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-22

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I1 Ns 15/17

Sygn. akt I1 Ns 15/17 POSTANOWIENIE Z Dnia 31 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu I1 Sekcja ds. uproszczonych w ramach Wydziału I Cywilnego w składzie następującym:

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I1 Ns 15/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-22

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I1 Ns 14/17

Sygn. akt I1 Ns 14/17 POSTANOWIENIE z dnia 26 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu I1 Sekcja ds. uproszczonych w ramach Wydziału I Cywilnego w składzie następującym:

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I1 Ns 14/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-20

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 997/17

Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu zarządził w sprawie sygn. akt II Ns 997/17 ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Ilony Marii Guzik, córki Zbigniewa i Barbary, ostatnio stale zamieszkałej w Toruniu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18C/36, kuratora procesowego w osobie Wojciecha Hibnera – pracownika Sądu Rejonowego w Sosnowcu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 997/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-14

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2013/17

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt II Ns 2013/17 z wniosku Ewy Juszczak, Anny Nowak i Adama Szuba w dniu 06 grudnia 2017 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Józefie Jerzym Szuba (PESEL: 53012208557) synu Jerzego i Teresy, urodzonym dnia 22 stycznia 1953 roku w Zabrzu, zmarłym dnia 07 sierpnia 2017 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2013/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-06

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1961/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 1961/17 z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Szpaków 2 c w Sosnowcu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po: Marianie Kubara, synu Stanisława i Wiktorii, zmarłym 07 grudnia 2010 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec oraz po Wandzie Kubara, z domu Fonfara, córce Stanisława i Matyldy,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1961/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-11-06

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 225/18

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu II Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt II Ns 225/18:

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 225/18

Redakcja strony: Archiwum ogłoszeń i orzeczeń Sądu

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Chmielewska Alina 2016-12-13 21:44:15
  • Aktualizacja publikacji:    
  • Wytworzenie publikacji:    
  • Zatwierdzenie informacji:    
Liczba odwiedzin: 60069