Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Archiwum ogłoszeń i orzeczeń Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 397 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-04

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 463/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 463/18 z wniosku Tomasza Burchan toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Stanisławie Modrzewskim, synu Tadeusza i Mirosławy, zmarłym 13 czerwca 2018 roku w Mielnie, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by w terminie 3 miesięcy

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 463/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-30

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 184/19

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 18 listopada 2018 w Sosnowcu zmarła Izabela Zdzisława Rolak (52020806065), ostatnio stale zamieszkała w Sosnowcu przy ul. Rozwojowej 15/4. W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 184/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy. Osoby wskazane w art. 637 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 184/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-27

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 3822/15

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 3822/15 z wniosku Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu z udziałem Grzegorza Noszczyka, Anny Jurasz, Patrycji Jurasz, Alicji Pająk, Piotra Wolnickiego, Mariusza Wolnickiego, Ewy Wolnickiej, małoletniego Błażeja Wolnickiego, Michała Pająka, Filipa Pająka, małoletniego Kamila Pająka, małoletniego Macieja Pająka, małoletniego Jakuba Pająka, Wandy Stokłosy, Stanisławy Rogali,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 3822/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-23

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 609/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 609/18, z wniosku Haliny Brodzińskiej toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Stalowej 49F, stanowiącej działkę numer 515, obręb 9, o powierzchni 0,0500 ha, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej, dla której prowadzony jest zbiór dokumentów nr 2515

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 609/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 87/19

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 31 stycznia 2010 roku w Sosnowcu zmarł Zdzisław Seweryn (PESEL51120208931), ostatnio stale zamieszkały w Sosnowcu. W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 87/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy. Osoby wskazane w art. 637 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 87/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-13

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1474/17

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt II Ns 1474/17 z wniosku Ali Janiszewskiej w dniu 14 listopada 2017 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marcinie Janiszewskim (PESEL: 86071201234), zmarłym dnia 06 lipca 2017 r. w miejscowości Ridderkerk, którego ostatnim miejscem zwykłego pobyło było miasto Sosnowiec, u. Piaskowa 2/5A.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1474/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-10

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 207/19

Postanowieniem z dnia 7 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 207/19 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Sosnowca na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 214,00 zł (sześć tysięcy dwieście czternaście złotych) z tytułu odszkodowania za przejętą na własność nieruchomość położoną w Sosnowcu przy ul. Kukułek oznaczoną nr 3890 obręb 0010 Sosnowiec

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 207/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-09

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 3809/13

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 3809/13 z wniosku Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Kawalec, synu Eugeniusza i Danuty, z dmomu Korzonek, zmarłym 13 listopada 2011r. w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, w szczególności rodzeństwo rodziców Grzegorza Kawalec

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 3809/13
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 245/18

Sygn. akt II Co 245/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Sosnowcu II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w dniu 7 czerwca 2019r. o godz. 12:00 sala nr K141, III piętro odbędzie się pierwsza licytacja prawnej odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 64,53m2 położonego w Sosnowcu przy ul. Orląt Lwowskich 63/2 w sprawie z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Elżbiety Suchonek

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 245/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-05-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1249/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 1249/17 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokum" toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Wiorek, synu Stefana i Stefanii, zmarłym 20.03.2013r. w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Do spadku po zmarłym wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12/IIA/16.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1249/17

Redakcja strony: Archiwum ogłoszeń i orzeczeń Sądu

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Chmielewska Alina 2016-12-13 21:44:15
  • Aktualizacja publikacji:    
  • Wytworzenie publikacji:    
  • Zatwierdzenie informacji:    
Liczba odwiedzin: 106357