przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Uprzejmie  informujemy, iż wszyscy pracownicy Sądu, a w szczególności pracownicy Biura Obsługi Interesantów i Kierownicy  komórek organizacyjnych, mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy i wsparcia  osobie niepełnosprawnej w tym osobie niewidomej w celu umożliwienia jej udziału w rozprawach, zapoznania się z aktami sprawy lub udzielenia niezbędnych informacji z zakresu działalności Sądu.  

 

Budynek przy ul. 1 Maja 19 – główna siedziba Sądu

Budynek zabytkowy posiadający bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym niepozwalający na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych typu winda.

Istnieje możliwość obsługi interesantów niepełnosprawnych na poziomie parteru budynku z wykorzystaniem urządzenia typu „schodowłaz”, bądź zaplanowaniem (przeniesieniem) rozprawy do budynku przy ul. Kaliskiej 7, który  dostosowany  jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Sądu  wyznaczone i oznakowane jest 1 miejsce parkingowe dla pojazdów  osób niepełnosprawnych z którego korzystając z chodnika można dotrzeć do budynku.

Osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku korzystając z podjazdu  do głównego  wejścia i przywołania pracownika służb ochrony  za pomocą dzwonka umieszczonego po lewej stronie drzwi wejściowych. Pracownik ochrony podejmie wszelkie działania w celu sprawnej  organizacji  obsługi interesanta – osoby niepełnosprawnej w tym poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Telefon kontaktowy do Oddziału Gospodarczego tj.  do  komórki wyznaczonej do technicznej organizacji obsługi interesanta niepełnosprawnego wymagającego asysty pracownika, bądź wykorzystania urządzenia typu „schodowłaz” lub ewentualnego niezbędnego wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie:

32 296 62 63

Telefon kontaktowy do służb ochrony budynku

32 296 62 03

 

Budynek przy ul. Kaliskiej 7

Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,  nie posiadający barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.  

Przed budynkiem Sądu  wyznaczone i  oznakowane są 2 miejsca parkingowe dla pojazdów  osób niepełnosprawnych bezpośrednio z których, korzystając z chodnika, można dotrzeć do budynku.
Przed budynkiem umieszczony jest szlaban ograniczający możliwość wjazdu pojazdów nieuprawnionych,  przy którym, po lewej stronie, umieszczony został dzwonek przywoławczy -
o ile zaistnieje taka potrzeba i  będzie stanowił przeszkodę  dla osób niepełnosprawnych w szczególności z dysfunkcją fizyczną poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do głównego wejścia budynku prowadzi podjazd. Pracownik ochrony podejmie wszelkie działania w celu sprawnej  organizacji  obsługi interesanta – osoby niepełnosprawnej w tym poruszającej się na wózku inwalidzkim.

W budynku znajduje się winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pięter budynku.

Sale rozpraw  przystosowane są do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych usytuowana jest na parterze budynku nieopodal windy (pomieszczenie oznakowane).

 

Telefon kontaktowy do Biura Obsługi Interesantów tj.  do  komórki wyznaczonej do organizacji obsługi interesanta niepełnosprawnego wymagającego asysty pracownika w tym organizacji wsparcia technicznego i ewentualnego niezbędnego wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie:

32 296 18 04

Telefon kontaktowy do służb ochrony budynku

32 296 18 01

 

 

 

 

Rejestr zmian strony Informacje dla osób niepełnosprawnych

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2018-08-29 16:49:38
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2020-07-28 17:47:16
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2020-07-28 17:47:09
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2020-07-28 17:47:09
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1755