Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia komornicze

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 16 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-21

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 2843/17, KM 2789/18, KM 34/19 Komornik sądowy Elżbieta Suchonek

O B W I E S Z C Z E N I E KM 2843/17, KM 2789/18, KM 34/19 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Elżbieta Suchonek Kancelaria Komornicza w Sosnowcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29 marca 2019r. o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu w sali nr 58 odbędzie się P I E R W S Z A L I C Y T A C J A spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 2843/17, KM 2789/18, KM 34/19 Komornik sądowy Elżbieta Suchonek
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-21

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 2687/17, KM 4961/15 Komornik sądowy Elżbieta Suchonek

O B W I E S Z C Z E N I E Km 2687/17, Km 4961/15 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Elżbieta Suchonek Kancelaria Komornicza w Sosnowcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29 marca 2019r. o godz. 12:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu w sali nr 58 odbędzie się P I E R W S Z A L I C Y T A C J A prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 53,35 m2

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 2687/17, KM 4961/15 Komornik sądowy Elżbieta Suchonek
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-20

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 476/17, KM 2543/17 Komornik sadowy Dariusz Becker

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker zawiadamia, że przystąpił do ukończenia opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w miejscowości: Sosnowiec przy ul. Kisielewskiego 15/114 należącego do dłużnika: Różańska Elżbieta Różański Kornel ul. Kisielewskiego 15/114 41-219 Sosnowiec dla którego jest prowadzona Księga wieczysta KA1S/86034/2.

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 476/17, KM 2543/17 Komornik sadowy Dariusz Becker
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-20

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 1570/18 Komornik sądowy Dariusz Becker

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker zawiadamia, że przystąpił do opisu i oszacowania własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego położonego w miejscowości Sosnowiec przy ul. Kraszewskiego 15/128 należącej do dłużnika: Bubak Zbigniew ul. Kraszewskiego 15/128 41-218 Sosnowiec dla którego jest prowadzona Księga wieczysta KA1S/51355/4.

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 1570/18 Komornik sądowy Dariusz Becker
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-19

więcej: OBWIESZCZENIE - KMP 6/17 Komornik sadowy Konrad Cichor

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Konrad Cichor mający kancelarię w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20/2 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.03.2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 51 Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości

więcej: OBWIESZCZENIE - KMP 6/17 Komornik sadowy Konrad Cichor
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-15

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 1554/17 i in. Komornik sądowy Jan Sztefka

Sygn.akt Km 1554/17 i inne O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Jan Sztefka Kancelaria Komornicza w Sosnowcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10-04-2019 r. ogodz. 13:30 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 ( sala 51) odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 1554/17 i in. Komornik sądowy Jan Sztefka
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-13

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 470/17 i in Komornik sądowy Katarzyna Huras

Sygn.akt Km 470/17 i inne w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 470/17 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Katarzyna Huras zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 11.03.2019 r. o godz. 12.00 w sali nr 119 Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ulicy Kaliskiej 7 odbędzie się: PIERWSZA L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci lokalu

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 470/17 i in Komornik sądowy Katarzyna Huras
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-13

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 1299/16 Komornik sądowy Jak Sztefka

Sygn.aktKm 1299/16 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Jan Sztefka Kancelaria Komornicza w Sosnowcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10-04-2019 r. o godz. 12:30 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 ( sala 51) odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej o powierzchni 235 m 2 zabudowanej

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 1299/16 Komornik sądowy Jak Sztefka
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-07

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 531/17 I IN. Komornik sądowy Jan Sztefka

Sygn.akt Km 531/17 i inne O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Jan Sztefka Kancelaria Komornicza w Sosnowcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 11-03-2019 r. o godz. 13:00 w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 ( sala 135) odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A udziału 21/24 w nieruchomości gruntowej położonej

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 531/17 I IN. Komornik sądowy Jan Sztefka
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-06

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 518/11 Komornik sądowy Katarzyna Huras

Sygn.akt Km 518/11 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Katarzyna Huras zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 25.03.2019 r. o godz. 12.00 w sali nr 135 Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ulicy Kaliskiej 7 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Sosnowcu

więcej: OBWIESZCZENIE - KM 518/11 Komornik sądowy Katarzyna Huras

Redakcja strony: Ogłoszenia komornicze

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Chmielewska Alina 2019-01-24 14:12:35
  • Aktualizacja publikacji: Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:59
  • Wytworzenie publikacji: Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
  • Zatwierdzenie informacji: Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Liczba odwiedzin: 144