przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia komornicze

Dodano: 2020-07-14

OBWIESZCZENIE - KM 1711/18, KM 1712/18 - Komornik Dariusz Becker

Sygn.akt KM 1711/18, KM 1712/18

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker zawiadamia, że przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości: Sosnowiec przy ul. Dobrzańskiego 142/26 należącej do dłużnika: Gębka Agnieszka ul. Dobrzańskiego 142a/26 41-200 Sosnowiec dla której jest prowadzona Księga wieczysta KA1S/ 00042051/7. Protokoł z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 15 września 2020 o godz.10.00 - w miejscu położenia tej nieruchomości. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc W Z Y W A M wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu
DARIUSZ BECKER

Czas publikacji: 16.09.2020

Rejestr zmian aktualności OBWIESZCZENIE - KM 1711/18, KM 1712/18 - Komornik Dariusz Becker

Rejestr zmian strony Ogłoszenia komornicze

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2019-01-24 14:12:35
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:59
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2019-01-24 14:39:47
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
24294