przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Portal informacyjny

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 grudnia 2015r. został uruchomiony Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Portal Informacyjny dostępny jest pod adresem:   https://portal.katowice.sa.gov.pl

Zakładając konto w portalu uzyskasz dostęp do informacji o swoich sprawach prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu.  Łatwo i szybko sprawdzisz na jakim etapie jest postępowanie, jakie czynności zostały wykonane oraz jakie są zaplanowane terminy posiedzeń. Portal pozwala również na oglądanie elektronicznej wersji pism sądowych oraz ich drukowanie. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i pieniądze, uzyskując informacje szybciej.

Za weryfikację użytkownika oraz aktywację konta użytkownika - odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Sosnowcu mający swoją siedzibę w budynku przy ul. Kaliskiej 7. 

 

KOMUNIKAT PREZESA SĄDU REJONOWEGO w SOSNOWCU z dnia 14.07.2021r.

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28.05.2021r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021r poz. 1090) oraz na podstawie art. 15 zzs9 ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842) uprzejmie informuję, iż od dnia 3 lipca 2021 r.:

1. DORĘCZENIA PISM SĄDOWYCH ZAWODOWYM PEŁNOMOCNIKOM ZA POŚREDNICTWEM PORTALU INFORMACYJNEGO

Od dnia 3 lipca 2021 r. i przez rok po odwołaniu ostatniego ze stanów epidemicznych doręczenia pism sądowych w sprawach cywilnych zawodowym pełnomocnikom procesowym będą odbywać się przez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych (portal sądowy).

2. OBOWIĄZKOWY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I NUMER TELEFONU ZAWODOWEGO PEŁNOMOCNIKA

W sprawach prowadzonych w sposób określony w art. 15zzs1, w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma procesowego, który wywoła skutki określone w art. 1301a k.p.c. – w przypadku stwierdzenia takiego braku przewodniczący zwróci pismo stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia.

3. E-DORĘCZENIE KORESPONDENCJI SĄDOWEJ ZA POŚREDNICTWEM PORTALU INFORMACYJNEGO

W braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu. Doręczenie pisma sądowe zawodowemu pełnomocnikowi za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych wywoła takie same skutki, jak pismo doręczone w sposób tradycyjny

4. KONIECZNOŚĆ ZAŁOŻENIA KONTA W PORTALU INFORMACYJNYM

Brak konta (i brak przypisania sprawy) w Portalu Informacyjnym uniemożliwi pełnomocnikom procesowym prawidłowe i skuteczne prowadzenie sprawy cywilnej. Należy więc zadbać, aby uzyskać dostęp do wszystkich spraw prowadzonych przez danego pełnomocnika zawodowego w tym również tych które zawisły w sądzie przed dniem 3 lipca 2021 r. Sąd udziela dostępu do sprawy na wniosek pełnomocnika zawodowego złożony za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 42 - wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
20-12-08 15:13
Mucha Katarzyna
17.84KB
{format} 42 - wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
20-12-08 15:13
Mucha Katarzyna
15.89KB
{format} 42 - Portal Informacyjny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
20-12-08 15:12
Mucha Katarzyna
454.95KB

Rejestr zmian strony Portal informacyjny

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2016-04-18 20:52:42
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2021-07-14 13:24:32
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2021-07-14 13:24:28
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2021-07-14 13:24:28
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
8270