przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Informacje

Projekt: POPRAWA ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH SĄDÓW W TYM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

    Sąd Rejonowy w Sosnowcu bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014. 
Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
Rezultatami projektu będą: 
• poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
• poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
• zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 kwietnia 2017 r.

 

Więcej informacji o projekcie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

 

Pliki:  logo-stopka 

 

27.02.2017r.

 

_______________________________________________________________

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach

            Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach w wykonaniu rekomendacji Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przypomina i informuje, iż zgodnie z treścią art. 170 par. 2 kkw stowarzyszenia, organizacje i instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie i zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym mogą występować w powierzenie im dozoru (w granicach prawem określonych) lub też sąd może powierzyć im dozór nad skazanym za ich zgodą. Za sprawowanie takiego dozoru przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów prowadzonych działań.
 
 17.06.2013r

 

 

            

Rejestr zmian strony Informacje

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 10:15:30
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2017-02-27 15:42:55
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2017-02-27 15:42:51
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2017-02-27 15:42:51
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
38388