Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Komornicy

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Kancelarie komornicze na terenie miasta Sosnowca:

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Dariusz Gadowski

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Jan Sztefka

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Dariusz Becker

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Elżbieta Suchonek

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Michał Molisak

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Tomasz Bącela

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Katarzyna Huras

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Magdalena Mścichowska

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Łukasz Bilewicz

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Konrad Cichor 

 

 

Redakcja strony: Komornicy

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:58
  • Aktualizacja publikacji: Mucha Katarzyna 2018-01-05 11:26:46
  • Wytworzenie publikacji: Mucha Katarzyna 2018-01-05 11:26:43
  • Zatwierdzenie informacji: Mucha Katarzyna 2018-01-05 11:26:43
Liczba odwiedzin: 11073