Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Komornicy

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

 

Ogłoszenia komornicze zamieszczane są w zakładce Informacje/Ogłoszenia komornicze

Kancelarie komornicze na terenie miasta Sosnowca:

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Dariusz Gadowski

 • 41-200 Sosnowiec
 • ul. 1-go Maja 21/23
 • Telefon : 032 266 83 95
 • Strona internetowa: www.komornik1.sosnowiec.pl
 • e-mail:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Gadowski stosownie do art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia, że w I półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Jan Sztefka

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Dariusz Becker

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker stosownie do art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia, że w I półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Elżbieta Suchonek

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Michał Molisak

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Tomasz Bącela

 • 41-200 Sosnowiec
 • ul. Mariacka 1/6
 • Telefon : 607 568 330
 • Strona internetowa: www.komorniksosnowiec.pl
 • e-mail:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Tomasz Bącela stosownie do art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia, że w I półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Katarzyna Huras

 • 41-200 Sosnowiec
 • ul. Modrzejowska 45
 • Telefon : 032  294 57 47
 • Strona internetowa: www.komornicy.org
 • e-mail:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Katarzyna Huras stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia, że w I półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Magdalena Mścichowska

 • 41-200 Sosnowiec
 • Al. Zwycięstwa 3 (piętro VI)
 • Telefon : 032 293 93 00
 • Strona internetowa: www.komornik.sosnowiec.pl
 • e-mail:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Magdalena Mścichowska stosownie do art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia, że w I półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Łukasz Bilewicz

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Konrad Cichor 

 • 41-200 Sosnowiec
 • ul. Modrzejowska 20/2
 • Telefon: 32 263 28 93 fax. 32 263 28 93
 • Strona internetowa: www.sosnowiec-komornik.pl
 • e-mail:

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Łukasz Matuszczyk

 • 41-200 Sosnowiec
 • ul. Modrzejowska 12/4
 • Telefon: 323080777 fax.
 • Strona internetowa:
 • e-mail:

 

 

Redakcja strony: Komornicy

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:58
 • Aktualizacja publikacji: Mucha Katarzyna 2019-02-20 15:48:26
 • Wytworzenie publikacji: Mucha Katarzyna 2019-02-20 15:48:22
 • Zatwierdzenie informacji: Mucha Katarzyna 2019-02-20 15:48:22
Liczba odwiedzin: 11997