przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Komornicy

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

 

Ogłoszenia komornicze zamieszczane są w zakładce Informacje/Ogłoszenia komornicze

W obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Sosnowcu działają następujące kancelarie:

 

Nr I Kancelaria Komornika Sądowego Witolda Wabno

- adres kancelarii: 41-205 Sosnowiec, ul. Mariacka 1/6,

- nr telefonu: 607 568 330,

- adres strony internetowej: komornik-wabno.business.site

- adres e-mail: ,

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię: poniedziałek - czwartek 9.00 – 15.00,

- godziny przyjęć Interesantów przez Komornika: wtorek godz. 10.00 – 15.00

 

Nr II Kancelaria Komornika Sądowego Dariusza Beckera

- adres kancelarii: 41-200 Sosnowiec ul. Modrzejowska 38/6

- nr telefonu: 32 293 32 96

- adres strony internetowej: brak

- adres e-mail:

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię: poniedziałek 8.00 – 15.00 i czwartek 8.00 – 15.00

- godziny przyjęć Interesantów przez Komornika: poniedziałek 10.00 –14.00

 

Nr III Kancelaria Komornika Sądowego Łukasza Bilewicza

- adres kancelarii: 41-200 Sosnowiec ul. Targowa 3/22

- nr telefonu: 32 733 09 04

- adres strony internetowej: www.ksr.sosnowiec.pl

- adres e-mail: ,

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30 - 15.30

- godziny przyjęć Interesantów przez Komornika: środa 9.00 - 17.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Bilewicz stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2021.850 t.j.  z późn zm.) zawiadamia, że w II półroczu 2022 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Nr IV Kancelaria Komornika Sądowego Konrada Cichora

- adres kancelarii: 41-200 Sosnowiec ul. Modrzejowska 20/2

- nr telefonu: 32 263 28 93

- adres strony internetowej: www.sosnowiec-komornik.pl

- adres e-mail:

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię: środa 10.00 – 14.00 (*w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID -19) wpłaty i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Kancelarii tj. od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.30, w środy 8.00 – 17.00

- godziny przyjęć Interesantów przez Komornika: środa 10.00 – 14.00 (w okresie obowiązywania stanu epidemii Covid – 19)

 

Nr V Kancelaria Komornika Sądowego Dariusza Gadowskiego

- adres kancelarii: 41-200 Sosnowiec ul. Maja 21/23

- nr telefonu: 32 266 83 95

- adres strony internetowej: www.komornik1.sosnowiec.pl

- adres e-mail:

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię: od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

- godziny przyjęć Interesantów przez Komornika: środa 10.00 – 14.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Gadowski stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2021.850 t.j.  z późn zm.) zawiadamia, że w II półroczu 2022 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Nr VI Kancelaria Komornika Sądowego Katarzyny Huras

- adres kancelarii: 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 45

- nr telefonu: 32 294 57 47

- adres strony internetowej: www.komornicy.org

- adres e-mail:  

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię: poniedziałek, środa , czwartek 8.30 – 15.00, wtorek 9:30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00 (piątek jest dniem wewnętrznym - przyjmowane są tylko wpłaty w kasie kancelarii )

- godziny przyjęć Interesantów przez Komornika: wtorek 13.00 – 17.00, czwartek 9.00 – 12.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Katarzyna Huras stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2021.850 t.j.  z późn zm.) zawiadamia, że w II półroczu 2022 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Nr VII Kancelaria Komornika Sądowego Adriana Kozioła

- adres kancelarii: 41- 200 Sosnowiec, Partyzantów 9A

- nr telefonu: 690 610 022

- adres strony internetowej: www.sosnowieckomornik.pl

- adres e-mail:

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię: od poniedziałku do piątku 9.00 – 15.00 , czwartek 9.00 – 16.00 (w trakcie pandemii kontakt możliwy tylko za pośrednictwem telefonu lub e mail)

- godziny przyjęć Interesantów przez Komornika: czwartek 10.00 – 14.00

 

Nr VIII Kancelaria Komornika Sądowego Łukasza Matuszczyka

- adres kancelarii: 41-200 Sosnowiec    ul. Modrzejowska 12/4

- nr telefonu: 32 308 07 77

- adres strony internetowej: www.komornikmatuszczyk.pl

- adres e-mail:

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

- godziny przyjęć Interesantów przez Komornika: środa 10.00 – 18.00

 

Nr IX Kancelaria Komornika Sądowego Michała Molisaka

- adres kancelarii: 41-200 Sosnowiec ul. Ostrogórska 18/3

- nr telefonu: 32 293 45 72

- adres strony internetowej: brak

- adres e-mail:

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek 8.00 – 15.30 czwartek 8.00 – 15.30 kasa Kancelarii czynna codziennie  8.00 – 15.00

- godziny przyjęć Interesantów przez Komornika: poniedziałek 10.30 – 16.00 czwartek 10.00 – 12.00

 

Nr X Kancelaria Komornika Sądowego Magdaleny Mścichowskiej

- adres kancelarii:  41-200 Sosnowiec, ul. Zwycięstwa 3

- nr telefonu: 32 293 93 00

- adres strony internetowej: www.komornik.sosnowiec.pl

- adres e-mail:

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię:: wtorek 9.00-17.00, czwartek 7.00-15.00

- godziny przyjęć Interesantów przez Komornika: wtorek 10.00 - 15.00

 

Nr XI Kancelaria Komornika Sądowego Elżbiety Suchonek

- adres kancelarii: 41-208 Sosnowiec, ul. Jedności 10/29,

- nr telefonu: 32 297 39 71,

- adres strony internetowej: www.komornik-sosnowiec.pl

- adres e-mail: ,

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię: wtorek i czwartek 8.00 - 16.00,

- godziny przyjęć Interesantów przez Komornika: wtorek 12.00 - 15.00.

 

Nr XII Kancelaria Komornika Sądowego Jana Sztefki

- adres kancelarii: 41-200 Sosnowiec ul. 1 Maja 21/23

- nr telefonu: 32 266 85 22

- adres strony internetowej: www.komornik-sosnowiec.com.pl

- adres e-mail:

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię: poniedziałek – piątek 8.00- 15.30

- godziny przyjęć Interesantów przez Komornika: wtorek 10.00-14.00

 

Nr XIII Kancelaria Komornika Sądowego Łukasza Siedleckiego

- adres kancelarii: 41-200 Sosnowiec ul. Stalowa 3/4

- nr telefonu: 32 257 66 09

- adres strony internetowej: www.komornik13.pl

- adres e-mail:

- godziny przyjęć Interesantów przez Kancelarię: poniedziałek, środa, czwartek: 9.00 – 15.00 wtorek: 10.00 – 18:00

- godziny przyjęć interesantów przez Komornika: wtorek 10.00 – 18:00

 

 

 

Rejestr zmian strony Komornicy

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:58
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-22 13:59:35
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-22 13:59:32
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2022-07-22 13:59:32
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
33138