Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Komornicy

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

 

Ogłoszenia komornicze zamieszczane są w zakładce Informacje/Ogłoszenia komornicze

W obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Sosnowcu działają następujące kancelarie:

 

Nr I Kancelaria Komornika Sądowego

zastępca

Krzysztof Dudziak (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie)

 • 41-200 Sosnowiec
 • ul. Mariacka 1/6
 • Telefon : 607 568 330
 • Strona internetowa: brak
 • e-mail:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Tomasz Bącela stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia, że w I półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Nr II Kancelaria Komornika Sądowego Dariusza Beckera

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia, że w I półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru

 

Nr III Kancelaria Komornika Sądowego Łukasza Bilewicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Bilewicz stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia, że w I półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru

Nr IV Kancelaria Komornika Sądowego Konrada Cichora

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Konrad Cichor stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia, że w I półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

Nr V Kancelaria Komornika Sądowego Dariusza Gadowskiego

 • 41-200 Sosnowiec
 • ul. 1-go Maja 21/23
 • Telefon : 032 266 83 95
 • Strona internetowa: www.komornik1.sosnowiec.pl
 • e-mail:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Gadowski stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia, że w I półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Nr VI Kancelaria Komornika Sądowego Katarzyny Huras

 • 41-200 Sosnowiec
 • ul. Modrzejowska 45
 • Telefon : 032  294 57 47
 • Strona internetowa: www.komornicy.org
 • e-mail:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Katarzyna Huras stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia, że w I półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Nr VII Kancelaria Komornika Sądowego Adriana Kozioła

 • 41-200 Sosnowiec
 • ul. Partyzantów 9a
 • Telefon: 694 637 192 fax.
 • Strona internetowa:
 • e-mail:

 

Nr VIII Kancelaria Komornika Sądowego Łukasza Matuszczyka

 • 41-200 Sosnowiec
 • ul. Modrzejowska 12/4
 • Telefon: 32 308 07 77 fax.
 • Strona internetowa:
 • e-mail:

 

Nr IX Kancelaria Komornika Sądowego Michała Molisaka

 • 41-200 Sosnowiec
 • ul. Ostrogórska 18/3
 • Telefon : 032 293 45 72
 • Strona internetowa: w przygotowaniu
 • e-mail:

 

Nr X Kancelaria Komornika Sądowego Magdaleny Mścichowskiej

 • 41-200 Sosnowiec
 • Al. Zwycięstwa 3 (piętro VI)
 • Telefon : 032 293 93 00
 • Strona internetowa: www.komornik.sosnowiec.pl
 • e-mail:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Magdalena Mścichowska stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771 z późn. zm.) zawiadamia, że w II półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Nr XI Kancelaria Komornika Sądowego Elżbiety Suchonek

 

Nr XII Kancelaria Komornika Sądowego Jana Sztefki

 • 41-200 Sosnowiec
 • ul. 1-go Maja 21/23
 • Telefon : 032 266 85 22
 • Strona internetowa: www.komornik-sosnowiec.com.pl
 • e-mail:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Jan Sztefka stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia, że w I półroczu 2019 roku zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru

 

Nr XIII Kancelaria Komornika Sądowego Łukasza Siedleckiego

 

Redakcja strony: Komornicy

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:58
 • Aktualizacja publikacji: Mucha Katarzyna 2019-07-16 13:20:13
 • Wytworzenie publikacji: Mucha Katarzyna 2019-07-16 13:20:10
 • Zatwierdzenie informacji: Mucha Katarzyna 2019-07-16 13:20:10
Liczba odwiedzin: 14576