przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ławnicy sądowi

Aktualna kadencja ławników sądowych: 2020-2023

Poprzednie kadencje ławników sądowych: 2016-2019,  2012 - 2015 , 2008-2011,  2004-2007,

Zgłaszanie kandydatów na ławników określa:

USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 52 z pozn. zm.) - Dział IV rozdział 7;

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U. z dnia 10.06.2011r. Nr 121 poz. 693 z poźn. zm);

Kto dokonuje naboru ławników?

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  to Rada Gminy  wybiera ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Nowa kadencja ławników  będzie trwała  cztery lata kalendarzowe  i zostanie wybrana na lata 2024-2027

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Karta zgłoszeń kandydata na ławnika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1138
16-01-26 09:00
Lalik Rajmund
96.35KB

Rejestr zmian strony Ławnicy sądowi

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:12:36
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2020-07-28 17:45:13
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2020-07-28 17:45:08
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2020-07-28 17:45:08
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
4826