Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ławnicy sądowi

Aktualna kadencja ławników sądowych: 2016 - 2019

Poprzednie kadencje ławników sądowych: 2012 - 2015 , 2008-2011,  2004-2007

Zgłaszanie kandydatów na ławników określa:

USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 52 z pozn. zm.) - Dział IV rozdział 7;

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U. z dnia 10.06.2011r. Nr 121 poz. 693 z poźn. zm);

Kto dokonuje naboru ławników?

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  to Rada Gminy  wybiera ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Nowa kadencja ławników  będzie trwała  cztery lata kalendarzowe  i zostanie wybrana na lata 2020-2023. 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Karta zgłoszeń kandydata na ławnika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 668
16-01-26 09:00
Lalik Rajmund
96.35KB

Redakcja strony: Ławnicy sądowi

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:12:36
  • Aktualizacja publikacji: Mucha Katarzyna 2019-05-14 10:36:42
  • Wytworzenie publikacji: Mucha Katarzyna 2019-05-14 10:36:38
  • Zatwierdzenie informacji: Mucha Katarzyna 2019-05-14 10:36:38
Liczba odwiedzin: 2437