Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Lekarze sądowi

Z dniem 1 lutego 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123 poz. 849), zgodnie z którą w celu usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Lista uprawionych lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach zawierająca min. miejsce i czas przyjęć udostępniona jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach oraz w  sekretariatach wydziałów  tutejszego Sądu .

Redakcja strony: Lekarze sądowi

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:12:04
  • Aktualizacja publikacji: Lalik Rajmund 2016-01-25 15:33:34
  • Wytworzenie publikacji: Lalik Rajmund 2016-01-25 15:33:31
  • Zatwierdzenie informacji: Lalik Rajmund 2016-01-25 15:33:31
Liczba odwiedzin: 3878