przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Lekarze sądowi

Z dniem 1 lutego 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123 poz. 849), zgodnie z którą w celu usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Lista uprawionych lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu zawierająca min. miejsce i czas przyjęć udostępniona jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Sosnowcu oraz w  sekretariatach wydziałów  tutejszego Sądu .

Rejestr zmian strony Lekarze sądowi

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:12:04
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-26 11:09:00
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2022-07-26 11:08:50
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2022-07-26 11:08:50
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
6103