Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 60 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-16

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 417/19

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 417/19 z wniosku Tomasza Skwarka z udziałem Krystyny Skwarek, Jakuba Skwarka, Iwo Skwarka, Żanety Skwarek, Nikolasa Skwarka o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Skwarek. Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie Elżbiety Grudzińskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Iwo Marcina Skwarek nieznanego z miejsca pobytu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 417/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 292/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt II Ns 292/18 z wniosku DEFENSA Szwed i Wspólnicy Spółka Jawna z/s w Łodzi toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Boguszewskiej, córce Bogusława i Jadwigi, zmarłej 17 sierpnia 2010 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu, której ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by w terminie 3 miesięcy

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 292/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-14

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I N 1198/19

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 21 listopada 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jolanty Nowakowskiej w Sosnowcu został złożony przez Kamila Franciszka Łuszczyńskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Mieczysława Franciszka Łuszczyńskiego syna Franciszka i Heleny, ur. 01.09.1955 roku

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I N 1198/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-14

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I N 1105/19

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłosić, że w dniu 21 października 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Kurz w Mysłowicach został złożony przez Mirosławę Suligę, Ireneusza Danielewskiego, Adama Danielewskiego i Adriana Siemieniec wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Heleny Łucji Danielewskiej, córki Juliana i Genowefy,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I N 1105/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-13

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 211/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 211/17 z wniosku Banku Millennium Spółka Akcyjna toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Reginie Sroka, z domu Frajer, córce Wacława i Pelagii, zmarłej 11 czerwca 2016 roku w Sosnowcu, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej, a w szczególności rodzeństwo jej rodziców – Wacława Frajer i Pelagii Frajer lub ich zstepnych

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 211/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-08

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 325/19

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 325/19 z wniosku małoletnich Hanny Bartkowiak oraz Pauliny Bartkowiak reprezentowanych przez matkę Małgorzatę Kraszewską w dniu 20 listopada 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jerzym Gradzik, synu Antoniego i Genowefy, urodzonym w dniu 7 czerwca 1955 roku w Katowicach

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 325/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2106/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 2106/17 z wniosku Gminy Sosnowiec – Miejski Zakład Zasobów Lokalowych toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Tomaszu Jeska, synu Bronisława i Stanisławy, zmarłym 21.10.2008 roku w Jaroszowcu, którego ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2106/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-01-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie IV Nkd 450/18

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich zawiadamia pokrzywdzonych, że postanowieniem z 31.05.2019r., wydanym w sprawie o sygn. akt IV Nkd 450 / 18, ustalając, że nieletni Dominik Bąk i Kacper Kokot dopuścili się zarzucanych im czynów, umorzono postępowanie w sprawie nieletnich, o czyny karalne, opisane w art. 254 a kk, popełnione w okresie wrzesień 2016r. - listopad 2016r. na szkodę Tramwaje Śląskie S.A.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie IV Nkd 450/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-12-31

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 458/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt II Ns 458/18 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Iwonie Styczeń, córce Mariana i Zofii, zmarłej 25.01.2018 roku w Sosnowcu, której ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec. Do spadku po zmarłej wchodzi: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by w terminie 3 miesięcy

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 458/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-12-20

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 525/19

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 525/19, z wniosku Haliny Błotki, Wandy Rodek, Donaty Gleń, Mirosława Rodka toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Klonowej 5, stanowiącej działkę numer 607, obręb 0006 Klimontów Sosnowiec

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 525/19

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Liczba odwiedzin: 79528