przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 101 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-02-24

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 84/21

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale II Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns Ns 84/21, z wniosku Gminy Sosnowiec - Prezydenta Miasta Sosnowca toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Ciasnej 15, stanowiącej działkę nr 2443, obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 205 m2, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 84/21
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-02-23

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 727/19

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2020 r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt II Ns 727/19 zezwolił wnioskodawcy Rafałowi Adamskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 40 zł tytułem zwrotu pożyczki długoterminowej zabezpieczonej hipoteką ujawnioną w księdze wieczystej nr KA1S/00015467/8, ustanowioną na rzecz wierzyciela Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Górniczej,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 727/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-02-22

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 266/20

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt I Ns 266/20 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza" w Sosnowcu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Melnik, córce Jana i Marianny, zmarłej dnia 27 października 2019 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu, której ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 266/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-02-19

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 54/21

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 54/21z wniosku Michała Osuch w dniu 29 stycznia 2021 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Romanie Osuch synu Mariana i Ireny, urodzonym 19 lutego 1956 roku w miejscowości Sosnowiec, którego zwłoki znaleziono w dniu 5 maja 2012 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałego w Sosnowcu.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 54/21
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-02-19

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 267/19

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 267/19 z wniosku Gminy Sosnowca - Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu z udziałem Barbary Zalewskiej, Magdaleny Zalewskiej, Michała Zalewskiego, Tomasza Zalewskiego, Eweliny Roman, Katarzyny Chmielewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Zalewskim.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 267/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-02-18

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 370/20

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt II Ns 370/20 z wniosku Włodzimierza Korka toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Alinie Zemle (Zemła), córce Stanisława i Ludwiki, zmarłej dnia 10 kwietnia 2020 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu, której ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 370/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-02-18

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 337/20

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns337/20, z wniosku Gminy Sosnowiec toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Rybnej 3 oznaczonej geodezyjnie jako działka 2348 , obręb 0009 o powierzchni 445 m2, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 337/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-02-17

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 850/20

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt II Ns 850/20 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2556,00 zł stanowiącą wierzytelność przysługującą zmarłej w dniu 18 sierpnia 2020 r. biegłej sądowej Grażynie Czop z tytułu wynagrodzenia za sporządzenie opinii

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 850/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-02-17

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 190/20

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 190/20, z wniosku Gminy Sosnowiec toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Starej 10, stanowiącej działkę nr 2247, obręb Sosnowiec 0011, o powierzchni 250 m2 oraz działkę nr 2250, obręb Sosnowiec 0011

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 190/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-02-17

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 340/20

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 340/20 z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie z udziałem Danuty Siorek, Damiana Siorka, Rafała Siorka, Bożeny Zabrzyskiej, Jerzego Boska, Ryszarda Boska, Tomasza Boska, Wojciecha Sęka, Katarzyny Pytlarz, Izabeli Sęk, Bogumiła Musiała, Macieja Musiała, Kacpra Musiała, Doroty Lorens, Grzegorza Boska, Krystyny Bartnik

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 340/20

Rejestr zmian strony Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
108191