Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 70 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-04-03

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I N 59/20

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 9 stycznia 2020 roku został złożony w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agata Miland- Huzarewicz w Sosnowcu przez Elizę Sławomirę Chmara wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Krzysztofa Tomasza Chmara, syna Alojzego i Reginy, zm. 22 czerwca 2019 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I N 59/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-04-01

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 2234/19

Sąd Rejonowy w Sosnowcu II Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt II C 2234/19 ustanawia dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Tomasza Samborskiego, ostatnio stale zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Władysława Warneńczyka 10/3, kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu – Wojciecha Hibnera.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 2234/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-31

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 564/19

Referendarz Sądowy w Sądzi Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt II Ns 564/19 z wniosku Michała Zalewskiego w dniu 14 października 2019 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Zalewskim (nr PESEL 64100303511), synu Eugeniusza i Haliny, ur. 3 października 1964 r. w Sosnowcu, zmarłego dnia 22 maja 2019 r. w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec, ul.1-go Maja 40/32

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 564/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-31

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 667/19

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 667/19, z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Sosnowca wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Grabowej, stanowiącej działkę nr 1115 i 1116, obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni odpowiednio 2871m2 i 440m2 objętej księgą wieczystą tutejszego Sądu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 667/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-30

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 461/17

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 461/17 z wniosku małol. Aleksandry Sass, małol. Zofii Sass, małol. Piotra Sassa, małol. Mateusza Sassa z udziałem Grzegorza Ratajczaka, Agnieszki Marciniak, Edmunda Ratajczaka, Małgorzaty Ratajczak, Czesława Ratajczaka, Karoliny Kiragi, Bożeny Ratajczak, Małgorzaty Sass, Adama Ratajczaka, Czesław s. Czesławy Ratajczak, Tomasza Ratajczaka

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 461/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-25

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II N 1074/19

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. został złożony przez Piotra Malborskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Piotra Malborskiego, syna Heleny i Piotra, zm. w dniu 8 marca 2019 r. w Ogrodzieńcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec, numer PESEL 40011009579

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II N 1074/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-24

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 245/19

OGŁOSZENIE w sprawie sygn. akt II Ns 245/19z wniosku Anny Dorman z udziałem Romany Bilskiej, Tomasza Bilskiego, Jacka Bilskiego, Elżbiety Bilskiej wraz ze sprawą o sygn. akt I Ns 232/19 z wniosku Romany Bilskiej i Elżbiety Bilskiej oraz sprawą o sygn. akt I Ns 516/19 z wniosku Tomasza Bilskiego połączonymi do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia o wydanie depozytu sądowego

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 245/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-16

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 425/19

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 425/19 z wniosku małoletniego Oskara Mielcarz w dniu 27 stycznia 2020 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ewie Mielcarz (PESEL 75042017468), córce Andrzeja i Ireny zmarłej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 425/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-10

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 293/19

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 293/19 z wniosku Gminy Sosnowiec w dniu 09 grudnia 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jerzym Andrzeju Młodawskim , synu Jana i Heleny urodzonego dnia 24 października 1948 roku w Sosnowcu, zmarłym w dniu 3 listopada 2013 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec i po Danieli Sabinie Młodawskiej, córce Mariana i Reginy

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 293/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-03-10

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II N 810/19

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. został złożony przez Anielę Szczepańską, Beatę Miśkiewicz, Dariusza Szczepańskiego i Jacka Szczepańskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Edwarda Szczepańskiego, syna Edwarda i Agnieszki, zmarłego w dniu 31 lipca 2018 r. w Sosnowcu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II N 810/19

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Liczba odwiedzin: 85311