przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 125 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-06-18

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 401/20

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 401/20 z wniosku Krystyny Anny Trybusch toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Trybusch, synu Józefa i Gertrudy, zmarłym 04 kwietnia 2020 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 401/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-06-18

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 336/20

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 336/20, z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Sosnowca toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu w rejonie ul. Jana Sobieskiego, stanowiącej działkę nr 3966, obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 495 m2, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 336/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-06-18

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie VIII Ns 16/06

Wzywa się uczestników postępowania sygn. akt VIII Ns 16/06 – następców prawnych zmarłych Ireny Cys i Antoniny Ogłódek oraz prawnych właścicieli nieruchomości o numerach 2270/7 k.m. 7 o pow. 467 m2 oraz 2334/14 k.m. 7 o pow. 444 m2 i 2334/6 k.m. 7 o pow. 4m2 do odbioru ustanowionego postanowieniem z dnia 31 lipca 2006 r. depozytu sądowego

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie VIII Ns 16/06
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-06-18

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 506/20

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA W SPRAWIE ZAREJESTROWANEJ POD SYGN I Ns 506/20. Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 17 czerwca 2021 r. wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Andrzeju Józefie Sawickim, synu Leszka i Anny, zmarłym dnia 08 stycznia 2020 roku w Sosnowcu,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 506/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-06-18

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 481/20

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt I Ns 481/20 z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Waloch zmarłej dnia 11 grudnia 2016 roku w Sosnowcu której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 481/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-06-17

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 360/21

Sygn. akt II Ns 360/21 P O S T A N O W I E N I E Dnia 20 maja 2021 roku Referendarz Sądowy Joanna Bochenek w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w II Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2021 r. w Sosnowcu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 360/21
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-06-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 241/21

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 23 maja 2006 roku w Sosnowcu zmarła Julianna Kolano (PESEL 48121813756), ostatnio stale zamieszkała w Sosnowcu . W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 241/21 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 241/21
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-06-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 98/21

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 21 listopada 2018 roku w Sosnowcu zmarł Stanisław Krzemień ( PESEL: 51123107770),ostatnio stale zamieszkały w Sosnowcu. W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 98/21 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 98/21
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-06-14

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 435/21

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 435/21, z wniosku Doroty Musialik toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Romana Dmowskiego (poprzednie nazwy ulic: Rewolucji Październikowej 7 i 27 Stycznia), stanowiącej działkę numer 631, obręb 0003 dzielnica - Zagórze

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 435/21
zdjęcie aktualności
Dodano: 2021-06-14

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 137/21

Referendarz Sądowy w Sądzi Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt II Ns 137/21 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu w dniu 2 kwietnia 2021 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Danucie Kwiatek (PESEL 40080603344), córce Tadeusza i Zyty, ur. 6 sierpnia 1940 r. w miejscowości Łuków,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 137/21

Rejestr zmian strony Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
114717