Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 64 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-11-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 2238/18

Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu zarządził w sprawie sygn. akt II C 2238/18 dla pozwanych Bożeny Kot i Kamili Kot, których miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałych w Sosnowcu przy ul. Jodłowej 9b/3, ustanowić kuratora procesowego w osobie Wojciecha Hibnera pracownika Sądu Rejonowego w Sosnowcu celem reprezentowania interesów w postępowaniu o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 2238/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-31

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 763/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt II Ns 763/18 z wniosku Aleksandra Winiarczyka toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Joannie Karbownik, córce Teresy i Mariana, zmarłej 7.06.2005 roku w Bytomiu, której ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział i wykazali prawa do spadku

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 763/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-30

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 474/18

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 474/18, z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Sosnowca toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Orląt Lwowskich 18, stanowiącej działkę nr 3079, obręb Sosnowiec 0012, o powierzchni 1711 m2, objętej księgą wieczystą tutejszego Sądu KW nr KA1S/00044735/0

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 474/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-29

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 293/19

Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu zarządził w sprawie sygn. akt II Ns 293/19 ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Pawła Tomali (Tomala), syna Jana i Teresy, ostatnio stale zamieszkałego w Będzinie przy ul. Andersa 7/19, kuratora procesowego w osobie Anity Molenda, pracownika Sądu Rejonowego w Sosnowcu celem reprezentowania interesów osoby nieobecnej.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 293/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-28

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 367/19

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt II Ns 367/19 z wniosku Leszka Kańczugowskiego toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. 11 Listopada 93, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1386/2, obręb nr 0006 Klimontów, o powierzchni 745 m2, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 367/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-28

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1466/16

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale II Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 1466/16, z wniosku Anny Rogowskiej toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Fredry 10, stanowiącej działkę nr 95/2, obręb Sosnowiec, o powierzchni 828 m2, objętej księgą wieczystą tutejszego Sądu KW nr KA1S/00006970/1 oraz działkę nr 94/3, obręb Sosnowiec, o powierzchni 58 m2

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1466/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-28

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1341/17

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 1341/17, z wniosku Krzysztofa Kuc toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Sokolskiej, stanowiącej działkę numer 8, obręb nr 0003 Zagórze, o powierzchni 1.022 m2, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1341/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-24

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 416/19

Sygn. akt I Ns 416/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 19 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: RSR Weronika Witkowska

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 416/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-24

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 416/19

Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2019 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 416/19 zezwolił wnioskodawcy Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariuszowi Becker na złożenie do depozytu sądowego kwoty: 796,24 zł (siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze) należnej dłużnikowi Wojciechowi Kordel

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 416/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-10-18

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1969/17

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt II Ns 1969/17 z wniosku Gminy Sosnowiec – Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu z udziałem Darii Młynarskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Młynarskim zarządza dla uczestniczki Darii Młynarskiej, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu przy Alei Józefa Mireckiego 26A/13, ustanowić kuratora procesowego w osobie Wojciecha Hibnera

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1969/17

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Liczba odwiedzin: 72387