Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 55 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-11

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 172/19

Postanowieniem z dnia 29 maja 2019 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 172/19 zezwolił wnioskodawcy Gminie Sosnowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty: 19 147,80 zł (dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości położone w Sosnowcu oznaczone numerami geodezyjnymi

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 172/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-11

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 276/19

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. został złożony przez małoletniego Jana Hangiel wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Piotra Hangiel, syna Barbary i Zygmunta, zm. w dniu 13 lipca 2017 r. w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec, numer PESEL 71011910310

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 276/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-10

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 197/19

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2018 roku w Sosnowcu zmarła Lucyna Aleksandra Sala (nr PESEL 40032016945), ostatnio stale zamieszkała w Sosnowcu przy ul. Wysokiej 8A/52. W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 197/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 197/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 128/19

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 22 lutego 2019 roku przed notariuszem Joanną Heliosz, Rep A numer , 1141/2019 został złożony przez Jakuba Wardach wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Henryka Wardach , PESEL 64022208059, syna Stanisława i Zofii urodzonego dnia 22 lutego 1964 roku w Miastku, zmarłego w dniu 23 marca 2018 roku w Sosnowcu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 128/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 738/18

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 4 grudnia 2018 roku został złożony przez Mariola Draber wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Dawida Sebastiana Draber (PESEL: 83082017238), syna Marioli i Zdzisława, ur. 20 sierpnia 1983 roku, zm. 28 sierpnia 2017 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec przy ul. Zaruskiego 5/5

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 738/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-06

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1886/17

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale II Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 1886/17, z wniosku Grzegorza Baranka toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Śląskiej 19, stanowiącej działkę nr 70, obręb Sosnowiec, o powierzchni 291 m2, objętej hipoteczną tutejszego Sądu Hip nr 1373. Wzywa się właściciela nieruchomości i wszystkie osoby zainteresowane

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1886/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-04

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 1631/18

Sąd Rejonowy w Sosnowcu II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w dniu 09 lipca 2019 r. o godz. 12.00 sala nr 141, III piętro odbędzie się druga licytacja w nieruchomości gruntowej położonej w Sosnowcu przy ul. Nowopogońskiej o numerze księgi wieczystej KA1S/6878/6 w sprawie z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusza Becker stanowiącej własność dłużnika: TECHPROBUD Sp z.o.o.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 1631/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-04

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 2707/18

Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu zarządził w sprawie sygn. akt II C 2707/18 ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Grzegorza Lukoszka, syna Norberta i Krystyny, ostatnio stale zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 9/10, kuratora procesowego w osobie Wojciecha Hibnera pracownika Sądu Rejonowego w Sosnowcu celem reprezentowania interesów osoby nieobecnej.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 2707/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-04

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 429/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt I Ns 429/18 z wniosku Weroniki Sroka toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Herbercie Grabarczyk, synu Alojzego i Zofii, zmarłym 3 maja 2005 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział i wykazali prawa do spadku

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 429/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-06-04

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 463/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 463/18 z wniosku Tomasza Burchan toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Stanisławie Modrzewskim, synu Tadeusza i Mirosławy, zmarłym 13 czerwca 2018 roku w Mielnie, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by w terminie 3 miesięcy

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 463/18

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:14
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
Liczba odwiedzin: 55586