Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 67 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-16

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 72/18

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt II Ns 72/18 z wniosku małoletniej Julity Dudek działającej przez przedstawiciela ustawowego Marcina Dudek w dniu 26 kwietnia 2018r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marii Dudek (PESEL: 56070600921), córce Józefa i Natalii, urodzonej 06 lipca 1956r. w Dąbrowie Górniczej, zmarłej dnia 27 kwietnia 2006r. w Sosnowcu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 72/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 619/18

Sąd Rejonowy w Sosnowcu II Wydział Cywilny zawiadamia, iż został zniesiony termin licytacji wyznaczony na dzień 17 maja 2019r. o godz. 12.00 sala K141, III Piętro nieruchomości oznaczonej jako własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 50 położone w Sosnowcu przy ul. Kalinowej 165 w sprawie z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Tomasza Bąceli

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 619/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-12

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 73/18

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 73/18, z wniosku Jana Sieroń toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonych w Sosnowcu, obręb nr 0007 Porąbka, nie posiadających urządzonej księgi wieczystej: przy ul. Morcinka stanowiącej działkę nr 932/1 o powierzchni 528 m2 i działkę nr 932/2 o powierzchni 212 m2

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 73/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-12

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 15/19

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 15/19 z wniosku małoletniej Pauliny Cichy, reprezentowanej prze przedstawiciela ustawowego matkę Katarzynę Cesarz - Cichy w dniu 8 marca 2019 roku wydał postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku i zarządził spis inwentarza po Bartłomieju Cichy (PESEL: 78011217935), zmarłym w dniu 5 lipca 2018 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 15/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-10

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1439/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 1439/17 z wniosku Gabriela Moked, zam. w Izraelu, Ben-Gurion Avenue 40 Tel Awiw, toczy się sprawa o stwierdzenie zgonu: Bronisławy (Brajndli) Teichner, urodzonej w 1898 roku, córki Szmula i Tauby zd. Raszbaum, ostatnio zamieszkałej w Sosnowcu, przebywającej w czasie II wojny światowej w getcie w Sosnowcu skąd została wywieziona do obozu zagłady w Auschwitz. Sąd wzywa wszystkie osoby

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1439/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-05

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 523/18

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział II Cywilny zawiadamia, iż w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 12:00 sala 135 III piętro odbędzie się pierwsza licytacja z ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 15/3 w sprawie II Co 523/18 z wniosku Anny Porowskiej, Ashley Porowskiej i innych należącego do dłużnika Krzysztofa Porowskiego.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 523/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-05

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 512/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt I Ns 512/18 z wniosku Moniki Król toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Kidzińskim, synu Feliksa i Stanisławy, zmarłym 23 lutego 2018r. w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział i wykazali prawa do spadku

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 512/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-03

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 3027/18

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie Katarzyny Michniackiej pracownika Sądu Rejonowego w Sosnowcu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dagmary Zalewskiej nieznanej z miejsca pobytu ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu przy ul. Józefa Wybickiego 9/103 sygn. akt II C 3027/18.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 3027/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-01

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 23/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt I Ns 23/18 z wniosku Marka Jóźwika toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Jóźwik, synu Piotra i Jadwigi, zmarłym 1 listopada 1978 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu. W skład spadku wchodzi zabudowana nieruchomość gruntowa w Sosnowcu, przy ul. Wileńskiej 9C, która nie ma urządzonej księgi wieczystej Sąd wzywa spadkobierców zmarłego

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 23/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-04-01

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 26/19

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 11 lutego 2018 roku w Sosnowcu zmarł Andrzej Kalębka, ostatnio stale zamieszkały w Sosnowcu przy ul. Kościuszkowców 39. W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 26/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 26/19

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:14
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
Liczba odwiedzin: 48647