przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 87 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-12-03

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 27/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, pod sygnaturą akt I1 Ns 27/17, z wniosku Patryka Woźnego z udziałem Bartosza Anteckiego, Arkadiusza Kocjana, Marty Kucharczyk toczy się sprawa o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego. Działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z dnia 21 listopada 2006r.)

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 27/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-12-01

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 262/20

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 09 lipca 2016 roku w Sosnowcu zmarła Alina Józefa Będkowska, ostatnio stale zamieszkała w Sosnowcu. W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 262/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 262/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-11-30

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 45/20

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 45/20 z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Mazurkiewiczu, synu Józefa i Agnieszki, zmarłym dnia 22 lutego 2018 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 45/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-11-26

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie IV Nsm 618/19

W sprawie IV Nsm 618/19 z wniosku Adama Olejnik z udziałem Dominiki Obierzyńskiej o ustalenie kontaktów z małoletnią Natalia Olejnik na podstawie art. 143 kpc i art. 144 § 1 kpc 1.ustanawia dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Dominiki Obierzyńskiej kuratora procesowego w osobie starszego asystenta sędziego Pawła Kartasińskiego

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie IV Nsm 618/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-11-19

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I N 1127/20

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 30 września 2020 roku został złożony przez Katarzynę Łuszczyńską – Niemiec, Kamila Łuszczyńskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Anny Stanisławy Łuszczyńskiej, córki Eugeniusza i Zdzisławy, ur. 12 listopada 1953 roku, zm. 05 kwietnia 2020 roku w Sosnowcu, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I N 1127/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-11-13

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1535/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 1535/17 z wniosku Gminy Sosnowiec toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Kocot, synu Jana i Józefy, zmarłym 20.11.2015 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1535/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-11-04

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 753/14

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt II Ns 753/14 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Felix vel Feliks z domu Folstein, córce Stanisława, zmarłej dnia 16 stycznia 2004 roku w Westminster, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Londyn (Wielka Brytania).

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 753/14
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-30

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II N 440/20

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 12 maja 2020 r. został złożony przez Dominikę Prudkij wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Anny Prudkij, córki Marianny i Waleriana

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II N 440/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-30

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 521/20

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział 1 Cywilny ogłasza, że w dniu 16 czerwca 2012 w Sosnowcu zmarła Iwona Wąż (nr PESEL 61060910843), ostatnio stale zamieszkała w Sosnowcu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30/92. W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 521/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 521/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-10-28

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 1718/18

W sprawie II Co 1718/18 z wniosku wierzyciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w Sosnowcu z udziałem Pawła Tartakowskiego o ustanowienie kuratora dla dłużnika na mocy art. 802 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu Pawła Tartakowskiego

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 1718/18

Rejestr zmian strony Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
104097