Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 32 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-18

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2203/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 2203/17, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Łucji Cuber, córce Wincentego i Marianny, zmarłej dnia 2 października 2009 roku w Dąbrowie Górniczej, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej, w szczególności zstępnych jej brata Bolesława Łysek, by w terminie 3 miesięcy

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2203/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-17

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 918/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 918/17 z wniosku Gminy Sosnowiec - Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Robercie Jaros, synu Edwarda i Kazimiery, zmarłym 18 sierpnia 2013 roku w Herbach, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 918/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-12

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 206/18

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 206/18., z wniosku Szczęsna Bilska-Śmiech i Ewa Ogonek toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu jednostka ewidencyjna 247501_1 M. Sosnowiec, obręb: Nr 0003, Zagórze, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1379/3 o powierzchni 0,1575 ha. Wzywa się właściciela nieruchomości i wszystkie osoby zainteresowane,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 206/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-05

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 431/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 431/17, z wniosku Ewy Goc i Mirosława Goc toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu, stanowiącej działkę numer 219, obręb 0011, 11 Sosnowiec, o powierzchni 604 m2, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej. Wzywa się właściciela nieruchomości i wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności Joachima Zając

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 431/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-02

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 236/16

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 236/16 z wniosku Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Zygmuncie Tadeuszu Siller, synu Leona i Józefy, zmarłym 25 listopada 2013 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu, którego ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 236/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-10-02

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 301/18

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 301/18 z wniosku Gminy Sosnowiec w dniu 29 czerwca 2018 roku wydał postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Andrzeju Siemińskim (PESEL: 40111502198), zmarłym w dniu21 marca 2012 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 301/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-09-24

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 160/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 160/18, z wniosku Urszuli Kuc, zamieszkałej w Dębicy toczy się sprawa o uznanie za zmarłego Kazimierza Tadeusza Ligęska, syna Władysława i Teresy, urodzonego dnia 26 września 1955 r. w Siemianowicach Śląskich. Sąd wzywa zaginionego, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 160/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-09-21

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 406/13

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale II Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 406/13, z wniosku Jadwigi Rubik toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Tarnowskiej, stanowiącej działkę nr 2620/1, obręb Sosnowiec, o powierzchni 19 m2, i nr 2620/3, obręb Sosnowiec, o powierzchni 285 m2 objętych księgą wieczystą tutejszego Sądu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 406/13
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-09-10

więcej: OGLOSZENIE w sprawie II Ns 248/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt II Ns 248/18 z wniosku Gminy Sosnowiec - Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Buła, córce Stefana i Wiesławy, zmarłej 19.09.2012 roku w Sosnowcu, której ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGLOSZENIE w sprawie II Ns 248/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2018-08-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2756/16

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt II Ns 2756/16 z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Litewskiej 29-35 Sosnowcu w dniu 16 marca 2017 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wojciechu Antonim Kastek (PESEL 56061317515), zmarłym w dniu 17 lipca 2014 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2756/16

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:14
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
Liczba odwiedzin: 29910