Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 76 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-21

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 422/18

OGŁOSZENIE w sprawie II Co 422/18 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Sosnowcu z udziałem Anny Miki, Bogusława Kurka o ustanowienie kuratora. Na mocy art. 802 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Bogusława Kurka /Kurek/, ostatnio zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Kisielewskiego 9/93 ustanowiono kuratora w osobie pracownika tut. Sądu Edyty Gęsikowskiej celem reprezentowania interesów dłużnika

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Co 422/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-14

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1353/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 1353/17, z wniosku Włodzimierza Płatek toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia udziału 25/32 części nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Feliks 1A, stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 628, obręb 0005 Ostrowy Górnicze o powierzchni 498 m2, objętej zbiorem dokumentów tutejszego Sądu ZD 11342

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1353/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-07

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 1051/18 upr

OGŁOSZENIE w sprawie II C 1051/18 upr. z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Przemysławowi Gruszewiczowi o zapłatę. Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie Wojciecha Hibnera do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Przemysława Gruszewicza pozwanego z miejsca pobytu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 1051/18 upr
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-01

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 1522/19

OGŁOSZENIE w sprawie II C 1522/19 z powództwa Łukasza Ochman, Marcina Ochman przeciwko Krystynie Smolarczyk o zapłatę w przedmiocie ustanowienia kuratora procesowego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu zarządza:

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 1522/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-08-01

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 841/1

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 841/17 z wniosku Banku BGŻ BNP Paribas S.A z siedzibą w Warszawie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Kałuża, synu Eugeniusza i Barbary, zd. Kyrcz, zmarłym 05 lutego 2016r. w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec lub Czeladź. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, w szczególności rodzeństwo jego rodziców

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 841/1
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-30

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 382/19

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 7 stycznia 2015roku w Sosnowcu zmarł Władysław Podlewski (PESEL 48121813756), ostatnio stale zamieszkały w Sosnowcu . W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 382/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 382/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-30

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 131/19

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 131/19 z wniosku Ewy Hajman toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Stanisławie Filipkiewicz, synu Józefa i Ludwiki, zmarłym 16 kwietnia 2016 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 131/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1723/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 1723/17 z wniosku Krystyny Stawiarskiej toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku m.in. po Mariannie Teresie Kowalskiej zd. Lorens, córce Władysława i Heleny, zmarłej dnia 29 września 2005 roku w Sosnowcu, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1723/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-15

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2201/17

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale II Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 2201/17, z wniosku Marianny Tworek, Józefa Tworek toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Granitowej 7, stanowiącej działkę numer 5778, obręb 0010, o powierzchni 0.0464 ha objętej zbiorem dokumentów ZD Nr 19563 Sądu Rejonowego w Sosnowcu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 2201/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-07-12

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 171/19

Sygn. akt I Ns 171/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 24 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: RSR Weronika Witkowska

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 171/19

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:14
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
Liczba odwiedzin: 64969