Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 49 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-21

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 24/10

Sygn. akt I 1 Ns 24/10 Postanowieniem z dnia 30.11.2010 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu zezwolił wnioskodawcy Katarzynie Miaskowskiej - Szafraniec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) tytułem spłaty należnej uczestniczce Beacie Pustułka wynikającej z punktu drugiego postanowienia Sądu Rejonowego w Sosnowcu Wydział II Cywilny z dnia 1 października 2010 r. sygn. akt II Ns 1635/10

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 24/10
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-21

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 44/16

Postanowieniem z dnia 01.06.2017 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu zezwolił wnioskodawcy Aleksandrze Kundzicz na składanie kolejno co miesiąc na rzecz uczestnika Alden spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, licząc od lipca 2016 r., kwot po 304,90 zł (trzysta cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) tytułem czynszu najmu w chwili, gdy staną się one wymagalne, z zastrzeżeniem,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 44/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-21

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 19/17

Sygn. akt I 1 Ns 19/17 Postanowieniem z dnia 31.08.2017 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu zezwolił wnioskodawcy Sławomirowi Skrzyńskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) tytułem spłaty pierwszej raty należności zasądzonej od wnioskodawcy Sławomira Skrzyńskiego na rzecz uczestnika Arkadiusza Skrzyńskiego w pkt 5 postanowienia Sądu Rejonowego w Sosnowcu Wydziału II Cywilnego

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 19/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-21

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 44/15

Sygn. akt I 1 Ns 44/15 Postanowieniem z dnia 23.08.2017 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu zezwolił wnioskodawcy Tomaszowi Krzysztofowi Langerowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 000 zł (dwa tysiące złotych) z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Będzinie sygn. akt II K 1075/06, z tym zastrzeżeniem, że kwota tego depozytu ma być wypłacona uczestnikowi Pawłowi Kozłowskiemu na jego wniosek.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 44/15
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-21

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 1/16

Sygn. Akt I 1 Ns 1/16 Postanowieniem z dnia 29.03.2017 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu zezwolił wnioskodawcy Pawłowi Żuchlińskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) tytułem naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz uczestniczki Karoliny Karwy na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Sosnowcu o sygn. VII K 278/11 z dnia 14 października 2011 r. z zastrzeżeniem

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I 1 Ns 1/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-20

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 275/18

Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 275/18 z wniosku Jadwigi Kurzyńskiej w dniu 7 stycznia 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zdzisławie Stanisławie Lewandowskim (PESEL: 52051021512), synu Józefa i Stanisławy, urodzonym 10 maja 1952 roku, zmarłym 17 września 2017 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 275/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-18

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 158/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt I Ns 158/18 z wniosku Plus Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Marianie Adamskim, synu Wincentego i Marianny, zmarłym 4 grudnia 2013 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.Sąd wzywa spadkobierców zmarłego Stefana Mariana Adamskiego by w terminie 3 miesięcy

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 158/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-16

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 675/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt I Ns 675/18 z wniosku Gminy Sosnowiec toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Jolancie Barbarze Rybińskiej c. Dezyderego, Bolesława i Ludmiły Adeli zd. Zagórska , zmarłej 2 grudnia 2017 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.Sąd wzywa spadkobierców zmarłej Jolanty Barbary Rybińskiej

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 675/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-16

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 653/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt I Ns 653/18 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń w Sosnowcu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Kunickim s. Aleksandra i Haliny, zmarły 3 kwietnia 2015r w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec.Sąd wzywa spadkobierców zmarłego Aleksandra Kunickiego by w terminie 3 miesięcy

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 653/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2019-02-11

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 128/18

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod Sygn. akt I Ns 128/18 z wniosku Józefy Lisowiec toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Otoli Radziejewskiej z domu Wiśniewska, córce Mikołaja i Katarzyny, zmarłej 4 lutego 2018 roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu, której ostatnim miejsce zwykłego pobytu był Sosnowiec. Do spadku po zmarłej wchodzi nieruchomość lokalowa położona w Sosnowcu przy ul. Kalinowej 9/5,

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 128/18

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:14
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2016-12-14 00:28:05
Liczba odwiedzin: 42363