przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

wyszukiwarka aktualności
  • Znaleziono 64 wiadomości.

zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-30

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 289/20

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 23 sierpnia 2017 roku w Sosnowcu zmarł Mirosław Natroński (nr PESEL 44120101199), ostatnio stale zamieszkały w Sosnowcu przy ul. Wagowej 64/21. W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 289/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 289/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-29

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 4180/16

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 4180/16 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "Jagiellonka" w Sosnowcu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Bieleckim, synu Witolda i Izabeli, zmarłym 27 kwietnia 2015 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. W skład spadku po zmarłym wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Sosnowcu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 4180/16
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-25

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 273/20

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 273/20 z wniosku Alior Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie w dniu 28 maja 2020 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Krzemińskim (PESEL 44051707936), synu Antoniego i Marianny zmarłego dnia 1 marca 2017 roku w Sosnowcu, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Sosnowcu

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 273/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-25

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I N 402/20

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 11 marca 2020 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Tomasz Zapart w Katowicach został złożony przez Mateusza Marka Kołodziejczyka wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Marka Tadeusza Kołodziejczyka

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I N 402/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-19

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1773/17

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt II Ns 1773/17 z wniosku Bogdana Wawrzyniak toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Wiejskiej 17a stanowiącej działkę nr 700 oraz nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Dąbrowskiej stanowiącej działki nr 400 i 402 , obręb 0007 Porąbka, o łącznej powierzchni 2022 m2

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1773/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-16

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 274/20

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 15 lipca 2017 w Sosnowcu zmarła Danuta Perczak (nr PESEL 53102616367), ostatnio stale zamieszkała w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 11/7. W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 274/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 274/20
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-12

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 272/19

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 272/19, z wniosku Teresy Bączek toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy Marii Konopnickiej 89 stanowiącej działkę gruntu nr 2641 o powierzchni 216 m2 nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej”.

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 272/19
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-12

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 696/18

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 696/18, z wniosku Radosława Ferdek toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Jedności 34, stanowiącej działkę numer 1939, obręb nr 0006 Klimontów, o powierzchni 637 m2, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej....

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 696/18
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-12

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1730/17

W Sądzie z Rejonowym w Sosnowcu Wydziale II Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 1730/17 , z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Sosnowca wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Sosnowcu - stanowiącej działkę numer 726, o powierzchni 0.0831 ha, położoną przy ul. Odrodzenia oraz działkę nr 727, o powierzchni 0.0831 ha...

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1730/17
zdjęcie aktualności
Dodano: 2020-06-08

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 2654/18

Sygn. akt II C 2654/18 Sędzia Alina Lach, po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2020 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Gminy Sosnowiec - Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych przeciwko Markowi Gorajczykowi o zapłatę zarządza:

więcej: OGŁOSZENIE w sprawie II C 2654/18

Rejestr zmian strony Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
94953