Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Dodano: 2020-01-14

OGŁOSZENIE w sprawie I N 1105/19

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłosić, że w dniu 21 października 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Kurz w Mysłowicach został złożony przez Mirosławę Suligę, Ireneusza Danielewskiego, Adama Danielewskiego i Adriana Siemieniec wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Heleny Łucji Danielewskiej, córki Juliana i Genowefy, PESEL 28070500327 zm. 11.03.2018 roku w Czeladzi, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Protokół ze złożenia wykazu inwentarza spadku został zarejestrowany pod sygn. akt I N 1105/19

Pouczenie:

1.Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 3 pkt 1 k.p.c.).

2.Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaj e postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 3 pkt. 2 k.p.c.).

3.Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Czas publikacji: bezterminowo

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE w sprawie I N 1105/19

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Liczba odwiedzin: 86039