przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Dodano: 2020-01-14

OGŁOSZENIE w sprawie I N 1198/19

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 21 listopada 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jolanty Nowakowskiej w Sosnowcu został złożony przez Kamila Franciszka Łuszczyńskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Mieczysława Franciszka Łuszczyńskiego syna Franciszka i Heleny, ur. 01.09.1955 roku, zm. 25.05.2019 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec. Protokół ze złożenia wykazu inwentarza spadku został zarejestrowany pod sygn. akt I N 1198/19.

Pouczenie:

1.Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 3 pkt 1 k.p.c.).

2.Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 k.p.c. w zw. z art. 63 81 3 pkt. 2 k.p.c.).

3.Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Czas publikacji: bezterminowo

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE w sprawie I N 1198/19

Rejestr zmian strony Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
95803