Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Dodano: 2020-01-08

OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 325/19

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt  I Ns 325/19 z wniosku małoletnich Hanny Bartkowiak oraz Pauliny Bartkowiak reprezentowanych przez matkę Małgorzatę Kraszewską w dniu 20 listopada 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jerzym Gradzik, synu Antoniego i Genowefy, urodzonym w dniu 7 czerwca 1955 roku w Katowicach, zmarłym w dniu 21 sierpnia 2010 roku w Pszczynie, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowcu.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobiercy zmarłego, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza po zmarłym Jerzym Gradzik, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Czas publikacji: 3 miesiące

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 325/19

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Liczba odwiedzin: 86044