Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Dodano: 2019-12-12

OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 725/18

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 725/18  z wniosku  Małgorzaty Stefańskiej w dniu 6 listopada 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jerzym Dyktańskim (PESEL: 31091900210), synu Józefa i Stanisławy, urodzonym 19 września 1931 roku w miejscowości Sosnowiec, zmarłego w dniu 11 grudnia 2008  roku w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałego w Sosnowcu. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobiercy zmarłego, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza po zmarłym Jerzym Dyktańskim, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Czas publikacji: 3 miesiące

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE w sprawie I Ns 725/18

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Liczba odwiedzin: 86035