Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Dodano: 2017-10-02

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1185/17

  1. W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 21 czerwca 2017r. został złożony przez Krystynę Piaszczyk wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Ryszarda Piaszczyka, PESEL 54100311056, zmarłego w dniu 2 grudnia 2016 r., ostatnio zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Narutowicza 2c/93. Wykaz inwentarza spadku został zarejestrowany pod sygn. akt II Ns 1185/17.

Pouczenie:

    1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
    2. kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.);

Czas publikacji: bezterminowo

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1185/17

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Liczba odwiedzin: 86037