Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Dodano: 2017-12-22

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1471/17

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 21 czerwca 2017 roku został złożony przez przedstawiciela ustawowego małoletniej Joanny Szukalskiej wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Emila Dębiec, syna Franciszka i Felicji, ur. 02 stycznia 1941 roku, zm. 29 maja 2013 roku w Sosnowcu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sosnowiec, Al. Józefa Mireckiego 26A/23, numer PESEL 41010201078. Wykaz inwentarza spadku został zarejestrowany pod sygn. akt II Ns 1471/17.

Pouczenie:

a.Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).

b.Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.).

c.Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Czas. publikacji: bezterminowo

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1471/17

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Liczba odwiedzin: 86048