Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Dodano: 2017-12-22

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1491/17

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 09 lutego 2017 roku przed notariuszem Janem Bańdo, Rep A numer 769/2017, został złożony przez Urszulę Wolińską, Sławomira Wolińskiego i Łukasza Wolińskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Stanisława Wolińskiego, PESEL 53010160835, syna Lucjana i Krystyny, urodzonego dnia 01 stycznia 1953 roku w miejscowości Raciąż, zmarłego w dniu 12 sierpnia 2016 roku w Sosnowcu, ostatnio zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Stanisława Witkiewicza 24/42. Powyższy wykaz został zarejestrowany pod sygn. akt II Ns 1491/17.

Pouczenie:

a.ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).

b.kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Czas publikacji: bezterminowo

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1491/17

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Liczba odwiedzin: 86031