Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Dodano: 2017-11-06

OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1504/17

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sosnowcu jako sąd spadku ogłasza, że w dniu 09 sierpnia 2017 roku został złożony przed notariuszem Przemysławem Michalewiczem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Katowicach za numerem  Repertorium A numer 5473/2017, przez spadkobiercę ustawowego Łukasza Krzykwa wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Bogdana Krzykwa, PESEL 66020209018, syna Edwarda i Jadwigi, urodzonego dnia 02 lutego 1966 roku w miejscowości Kalinowo, zmarłego w dniu 22 grudnia 2016 roku w Jaworznie, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był  Sosnowiec, ul. Wita Stwosza 2/47. Wykaz inwentarza spadku został zarejestrowany pod sygn. akt II Ns 1504/17. Sąd  poucza, iż ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni , a spadkobiercy zmarłego , uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć do tut. Sądu wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku po spadkodawcy Bogdanie Krzykwa.

Czas publikacji: bezterminowo

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE w sprawie II Ns 1504/17

Redakcja strony: Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
  • Aktualizacja publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
  • Wytworzenie publikacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
  • Zatwierdzenie informacji: Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Liczba odwiedzin: 86040