przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Dodano: 2020-01-07

OGŁOSZENIE w sprawie IV Nkd 450/18

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich zawiadamia pokrzywdzonych, że postanowieniem z 31.05.2019r., wydanym w sprawie o sygn. akt IV Nkd 450 / 18, ustalając, że nieletni Dominik Bąk i Kacper Kokot dopuścili się zarzucanych im czynów, umorzono postępowanie w sprawie nieletnich, o czyny karalne, opisane w art. 254 a kk, popełnione w okresie wrzesień 2016r. - listopad 2016r. na szkodę Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Katowicach, nie wszczęto postępowania w sprawie nieletnich o czyny karalne, opisane w art. 288 § 1 kk, popełnione w grudniu 20iór. na szkodę Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Katowicach, nie wszczęto postępowania w sprawie nieletnich o czyny karalne, opisane w art. 279 § 1 kk, w art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i w art. 278 kk, popełnione w latach 2016-2017 na szkodę właścicieli ogródków działkowych na terenie R.O.D. Zagłębie w Sosnowcu przy ul. Portowej, na terenie R.O.D. Zagórze w Sosnowcu przy ul. Paderewskiego oraz na terenie R.O.D. Aster w Sosnowcu przy ul. Kleeberga. Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich zawiadamia pokrzywdzonych, że zgodnie z art. 21 § 3 ustawy z 26.10.1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania oraz na postanowienie o nie wszczęciu postępowania. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w Sosnowcu. Termin do złożenia zażalenia jest tygodniowy. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich zawiadamia, że termin tygodniowy do złożenia zażalenia na postanowienie będzie liczony od dnia ogłoszenia. Temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia złoży wniosek o doręczenie postanowienia, odpis postanowienia zostanie doręczony

Czas publikacji: 7 dni

Rejestr zmian aktualności OGŁOSZENIE w sprawie IV Nkd 450/18

Rejestr zmian strony Ogłoszenia i orzeczenia Sądu

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:10:29
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:09
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2019-10-28 08:22:05
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
95806