przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA

Na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wszelkie informacje dostępne pod adresem https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Poniżej uprzejmie udostępniamy zaktualizowaną informację dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, świadczonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875)

Treści komunikatów:

1. komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html

2. zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

3. komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html

 

OŚRODEK POMOCY DLA  OSÓB  POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Uprzejmie informujemy, iż  Ośrodek  Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych  Przestępstwem w Bielsku-Białej  z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości  organizuje i koordynuje  pomoc dla osób pokrzywdzonych na terenie województwa śląskiego.

Podobne ośrodki działają  także na terenie innych województw, tworząc Sieć Pomocy Ofiarom Przestepstw

Bliższe informacje  o prawach pokrzywdzonych oraz możliwości  uzyskania pomocy  znajdują się na stronie internetowej Pokrzywdzeni.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalisów, dostępna  jest także na stronach  Ministerstwa Sprawiedliwosci.

Pamiętaj !
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

INFORMACJA O UTWORZENIU I FUNKCJONOWANIU NOWYCH PUNKTÓW POMOCY DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI, ZWALNIANYCH Z ZAKŁADÓW KARNYCH I ARESZTÓW ŚLEDCZYCH ORAZ OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH W RAMACH FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ - FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/fundusz-sprawiedliwosci

 

W związku z zawarciem z dniem 07.01.2021 r. przez CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ (w dalszej treści informacji także jako CARITAS) umowy z Ministrem Sprawiedliwości występującym jako Dysponent środków z Funduszu Sprawiedliwości, tj. Funduszu o którym mowa w art. 43 § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 665) oraz wydanego na podstawie w/w przepisu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760) Caritas stał się do 31 grudnia 2021 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.

W oparciu o zawartą umowę CARITAS będzie wykonywała następujące zadania:

 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
 • Okresowa dopłata do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
 • Doradztwo zawodowe w zakresie poradnictwa i pomocy w uzyskaniu wsparcia instytucji rynku pracy;
 • Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;
 • Organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień (Organizacja warsztatów kompetencji społecznych oraz konsultacji psychologicznych);
 • Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;
 • Organizowanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych;
 • Finansowanie bonów żywnościowych;
 • Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • Finansowanie pomocy naukowych, dydaktycznych i materiałów biurowych;
 • Finansowanie zakupu niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne.

 

Powyższe zadania są realizowane w oparciu o następujące punkty:

 

Lp.

Miejsce świadczenia pomocy wraz

z podaniem adresu

Dni przyjęć osoby pierwszego kontaktu

Godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu

1

Siedziba Caritas Diecezji Gliwickiej

ul. Księcia Ziemowita 2 44-100 Gliwice

Poniedziałek

Wtorek

Piątek

07.00- 15.00

11.00-15.00

13.00-17.00

2

Ośrodek Readaptacji Społecznej Fundacja "Zacisze Grażyny"

ul. Leśna 4 44-172 Niewiesze

Czwartek

07.00-15.00

 

Kontaktować się można zarówno mailowo:

jak i telefonicznie w godzinach funkcjonowania ośrodków pod nr telefonów:

 • Ośrodek Gliwice: +48 665 554 661
 • Ośrodek Niewiesze: +48 665 554 662

a także poza godzinami pracy Ośrodków pod numerem dyżurnym: +48 665 554 661

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 109 A - KOMUNIKATY Z MS-1.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
20-09-23 09:49
Mucha Katarzyna
25.58KB
{format} 109 A - KOMUNIKATY Z MS.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
20-06-23 10:34
Mucha Katarzyna
1.89MB

Rejestr zmian strony Pomoc prawna

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:13:09
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2021-02-03 10:30:41
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2021-02-03 10:30:38
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2021-02-03 10:30:38
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3187