przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014r. Rada Ministrów podjęła  uchwałę nr 76 w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. 2014 poz. 445), który wszedł w życie w dniu 10 czerwca 2014 r. Jednym z realizatorów zadań zwiażanych z realizacją Krajowego Programu  jest resort sprawiedliwośći w tym Minsiterstwo Sprawiedliwości, jednostki organizacyjne podległe Minsitrowi Sprawiedliwości  oraz sądy powszechne.

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia stronę internetową dotyczącą przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na stronie zamieszczono szereg przydatnych informacji, w tym numery telefonów alarmowych, interwencyjnych oraz informacyjnych    oraz    placówki świadczące pomoc na rzecz ofiar przestepstw oraz członków ich rodzin, materiały informacyjne, akty prawne.

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia również bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa (Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuratorach Apelacyjnych oraz Kuratoriach oświaty pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 2106) określono wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia - do pobrania w załączniku.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowiach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej przygotował bazy danych, w których zawarto informacje dotyczące możliwości skorzystania na terenie województwa śląskiego z placówek zapewniających schronienie oraz jednostek oferujących poradnictwo specjalistyczne świadczone przy użyciu zdalnych środków komunikacji.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} wniosek o zobowiązanie os. stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
20-12-14 17:26
Mucha Katarzyna
144.06KB

Rejestr zmian strony Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:15:04
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2021-11-19 11:10:43
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2021-11-19 11:10:40
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2021-11-19 11:10:40
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
4027