przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych (ADO):

Sąd Rejonowy, 41-200 Sosnowiec, ul.1 Maja 19

reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu

tel. 32 296 62 52

email:

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Alina Chmielewska

tel. 32 296 62 52

email:

 

Ogólna klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Zadania Inspektora Ochrony Danych:

 Zgodnie z art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO” lub ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), informuję, iż:

Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
  4. współpraca z organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
  6. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 

 

Rejestr zmian strony Ochrona danych osobowych

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2018-06-17 21:50:05
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2020-07-28 17:40:57
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2020-07-28 17:40:51
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2020-07-28 17:40:51
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1324