przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z przepisami w zakresie przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy iż:

Administrator danych osobowych (ADO):

  • przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Sosnowcu,
  • sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich oraz kandydatów na te stanowiska jest Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu,
  • urzędników oraz innych pracowników sądu a także kandydatów na te stanowiska jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

 

Dane kontaktowe Administratorów: ul. 1 Maja 19, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 296 62 52, poczta elektroniczna:

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Dariusz Badocha z którym można się kontaktować pisząc na adres siedziby Sądu lub poprzez skrzynkę poczty elektronicznej:

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Sąd Rejonowy w Sosnowcu.

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, przez okres przewidziany właściwymi przepisami prawa, w szczególności w związku ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, a także w zakresie związanym z wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej.

Osobom, których dane osobowe przetwarza Sąd Rejonowy w Sosnowcu przysługuje prawo:

  • wniesienia skargi do Prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 3, 41-205 Sosnowiec, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w innych celach niż przetwarzanych w postępowaniach sądowych.
  • żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 

Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Ogólna klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji

 

Rejestr zmian strony Ochrona danych osobowych

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Chmielewska Alina 2018-06-17 21:50:05
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2022-04-04 07:53:48
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2022-04-04 07:53:44
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2022-04-04 07:53:44
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2301